Kirkon työnohjaajakoulutus 2021

Takaisin

(60 op)

Kirkon työnohjaajakoulutus

Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä erityiskoulutus, joka antaa osaamisen ja pätevyyden työnohjaajan tehtävään kirkossa. Koulutus vastaa myös Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) vaatimuksia.

Koulutus syventää ymmärrystä ihmisen psykodynamiikasta, vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöistä, työelämästä, työyhteisöistä, johtamisesta ja kirkosta hengellisenä yhteisönä. Koulutus parantaa itsetuntemusta.
Koulutus soveltuu kirkon ja sitä lähellä toimivien järjestöjen työntekijöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään seitsemän vuotta opiskelujen jälkeistä työkokemusta. Koulutukseen pääseminen edellyttää myös kokemusta työnohjauksesta. Osallistujat hyväksyvät yhteistyössä Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat.​​​

Hyödyt: Seurakunnan / työnantajan näkökulmasta:

Työnohjaajien avulla kirkossa vahvistetaan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehitetään kirkon työtä. Koulutetusta työnohjaajasta seurakunta saa:

  • työelämäasiantuntijan, jonka osaamista voi hyödyntää työyhteisön sisäisessä kehittämisessä ja sen työ-elämätaitojen kehittämisessä,
  • työntekijän, joka omassa perustyössään ymmärtää entistä enemmän yksilöön, ryhmiin, prosesseihin ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa hyödyntää näitä taitoja omassa perustyössään.​
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kanttorit, Viestintätehtävissä toimivat, Perheneuvojat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 13.-15.9.2021; 22.-24.11.2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lisäksi 4 jaksoa vuonna 2022 ja 2 jaksoa vuonna 2023.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Katso ilmoittautumislomakkeella tarvittavat tiedot kohdasta Lisätietoja sisällöstä ja toteutuksesta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille osana omaa työtään,
– ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä, johtamista ja kirkkoa hengellisenä työyhteisönä,
– osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään,
– ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä.​

Lisätietoja: Koulutus on tarkoitettu kaikille kirkon työntekijöille sekä kirkon yhteydessä toimivien järjestöjen työntekijöille. Hakeutumisen edellytyksenä on ammattikorkeakoulu-, ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto. Tutkinnon jälkeistä työkokemusta vaaditaan vähintään 5 vuotta. Perusedellytys on työnohjaajalta saatu 40 kerran henkilökohtainen tai 30 kerran ryhmätyönohjaus. Työnohjauskokemus voi muodostua myös useammasta lyhyemmästä työnohjuskokonaisuudesta. Koulutukseen valittavan eduksi luetaan aiemmin suoritetut työnohjausta tukevat koulutusohjelmat. Edellisestä pitkästä koulutuksesta tulisi olla kulunut vähintään vuosi. Koulutukseen hakeutuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen sähköpostitse ohjeet tarkemman ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä. Osa ilmoittautuneista kutsutaan valintakoepäivään keväällä 2021. Arviointi vie hakijalta yhden päivän. Lopullinen koulutusryhmä valitaan arvioitavien joukosta. Valinnan koulutukseen tekee Kirkon koulutuskeskus yhteistyössä hiippakuntien kanssa.​

Ennen ilmoittautumista valmistaudu seuraavasti:

Mikä on ammatti- tai perustutkintosi: nimike ja valmistumisvuosi

Selvitä työnohjaajakoulutusta tukevat aiemmat erityiskoulutuksesi: koulutuksen nimi ja valmistumisvuosi

Mitkä ovat vakituiset työsuhteesi ennen nykyistä tehtävääsi: työpaikka ja aika

Oma saatu työnohjaus: vuosi, tuntimäärä, yksilö- vai ryhmätyönohjaus, työnohjaajan nimi

Hanki oman työnantajan suostumus hakeutumiselle

Keskustele lähijohtajasi kanssa siitä, millä tavalla hän suhtautuu kolutukseen, joka on laaja ja vie paljon aikaa.

Valmistaudu vastaamaan kysymykseen: "Miksi hakeudut työnohjaajakoulutukseen?"

Ilmoittautumisen jälkeen sinulla on vielä mahdollista muokata tietojasi.​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi, 040 142 5176
Tiedustelut sisältö: Markku Tynkkynen, markku.tynkkynen@evl.fi, 050 352 2669
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus