Kirkon työnohjaajakoulutus 2022-2023 (etusijassa Espoon ja Helsingin hiippakunnan työntekijöille)

Takaisin

(60 op)

​Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä erityiskoulutus, joka antaa osaamisen ja pätevyyden työnohjaajan tehtävään kirkossa. Koulutus vastaa myös Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) vaatimuksia.

Koulutus syventää ymmärrystä ihmisen psykodynamiikasta, vuorovaikutuksesta, ryhmäilmiöistä, työelämästä, työyhteisöistä, johtamisesta ja kirkosta hengellisenä yhteisönä. Koulutus parantaa itsetuntemusta.

Koulutus soveltuu kirkon ja sitä lähellä toimivien järjestöjen työntekijöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulututkinnon ja joilla on vähintään seitsemän vuotta opiskelujen jälkeistä työkokemusta. Koulutukseen pääseminen edellyttää myös kokemusta työnohjauksesta. Osallistujat hyväksyvät yhteistyössä Kirkon koulutuskeskus ja hiippakunnat.​​​

Hyödyt: Seurakunnan / työnantajan näkökulmasta:

Työnohjaajien avulla kirkossa vahvistetaan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kehitetään kirkon työtä.

Koulutetusta työnohjaajasta seurakunta saa:

  • työelämäasiantuntijan, jonka osaamista voi hyödyntää työyhteisön sisäisessä kehittämisessä ja sen työ-elämätaitojen kehittämisessä,
  • työntekijän, joka omassa perustyössään ymmärtää entistä enemmän yksilöön, ryhmiin, prosesseihin ja vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa hyödyntää näitä taitoja omassa perustyössään.​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Papit, Perheneuvojat, Nuorisotyönohjaajat, Kanttorit, Johtajat / lähijohtajat, Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kiinteistötoimen työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 7.-9.2.2022; 27.-29.4.2022; 3.-5.10.2022; 28.-30.11.2022 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, lisäksi 4 jaksoa vuonna 2023.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt, ei uusia ilmoittautumisia.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille osana omaa työtään,
– ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä, johtamista ja kirkkoa hengellisenä työyhteisönä,
– osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään,
– ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä.​
Lisätietoja: ​Koulutus on tarkoitettu erityisesti Espoon ja Helsingin hiippakunnan työntekijöille sekä kirkon yhteydessä toimivien järjestöjen työntekijöille. Jos koulutuksessa on tilaa, myös muiden hiippakuntien työntekijöitä voidaan ottaa mukaan.

Hakeutumisen edellytyksenä on ammattikorkeakoulu-, ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto. Tutkinnon jälkeistä työkokemusta vaaditaan vähintään 5 vuotta. Perusedellytys on työnohjaajalta saatu 40 kerran henkilökohtainen tai 30 kerran ryhmätyönohjaus. Työnohjauskokemus voi muodostua myös useammasta lyhyemmästä työnohjuskokonaisuudesta. Koulutukseen valittavan eduksi luetaan aiemmin suoritetut työnohjausta tukevat koulutusohjelmat. Edellisestä pitkästä koulutuksesta tulisi olla kulunut vähintään vuosi.

Koulutukseen hakeutuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen sähköpostitse ohjeet tarkemman ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä. Osa ilmoittautuneista kutsutaan valintakoepäivään syksyllä 2021. Arviointi vie hakijalta yhden päivän. Arviointipäivät ovat 8.11.2021; 9.11.2021 ja 11.11.2021. Lopullinen koulutusryhmä valitaan arvioitavien joukosta. Valinnan koulutukseen tekee Kirkon koulutuskeskus yhteistyössä Espoon ja Helsingin hiippakuntien kanssa.​

Ennen ilmoittautumista valmistaudu seuraavasti:

  • Mikä on ammatti- tai perustutkintosi: nimike ja valmistumisvuosi
  • Selvitä työnohjaajakoulutusta tukevat aiemmat erityiskoulutuksesi: koulutuksen nimi ja valmistumisvuosi
  • Mitkä ovat vakituiset työsuhteesi ennen nykyistä tehtävääsi: työpaikka ja aika
  • Oma saatu työnohjaus: vuosi, tuntimäärä, yksilö- vai ryhmätyönohjaus, työnohjaajan nimi
  • Hanki oman työnantajan suostumus hakeutumiselle
  • Keskustele lähijohtajasi kanssa siitä, millä tavalla hän suhtautuu koulutukseen, joka on laaja ja vie paljon aikaa.
  • Valmistaudu vastaamaan kysymykseen: "Miksi hakeudut työnohjaajakoulutukseen?"

Ilmoittautumisen jälkeen sinulla on vielä mahdollista muokata tietojasi.​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 198 €/jakso
Muut kustannukset: Pelkkä ateriapaketti 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: markku.tynkkynen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus