Kirkon työssä kaukana ja lähellä – ulkomailla toteutettava moduuli

Takaisin

(5 op)
KTE/V Kv. työn erityiskoulutus/kotimaa, valinnainen moduuli
​​Kirkon työssä kaukana ja lähellä on valinnainen moduuli Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutukseen kotimaan henkilöstölle. Moduulin kautta opiskelija syventää osaamistaan jossakin erityiskoulutuksen kokonaisuuteen kuuluvassa sisältöalueessa. Tavoitteena on, että moduulin jälkeen opiskelija ymmärtää entistä syvemmin uskonnon ja kulttuurin merkitystä ihmisten ja yhteisöjen elämässä ja osaa hyödyntää saamiaan kokemuksia ja vaikutteita omassa työssään kotimaassa. Moduuli vahvistaa kirkon kansainvälisiä yhteyksiä ja lisää vuorovaikutussuhteita maailmanlaajaan kirkkoon.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Diakonit ja diakonissat, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja, joka hakeutuu kirkollisten toimijoiden organisoimaan työntekijävaihtoon, harjoitteluun tai vapaaehtoistyöhön ulkomaisessa työyhteydessä,
• ymmärtää kirkon maailmanlaajan olemuksen ja mission paikallisten ilmenemismuotojen moninaisuuden ja yhteenkuuluvuuden
• tunnistaa eri kulttuurien ja uskontojen vaikutuksen ihmisten ja ihmisyhteisöjen arkeen
• kykenee toimimaan ulkomaisessa kansainvälisessä työyhteisössä
• osaa soveltaa omassa työssään ja toimintaympäristössään ulkomaisen kumppanin ajattelusta, toiminnasta ja hengellisestä elämästä saamiaan kokemuksia ja vaikutteita

Lisätietoja: ​​Keskeiset sisällöt
– Osallistuja valitsee jo suorittamistaan KTE-koulutusmoduuleista yhden tai useampia, jonka/joiden aihepiirejä ja näkökulmia hän syventää ja laajentaa ulkomaisen työskentelyjakson yhteydessä

Kehittämistehtävä ja mahd. oppimistehtävät
– suunnitelman laatiminen ja käsittely kotimaisen ja ulkomaisen yhteistyökumppanin kanssa ennen ulkomaanjaksolle lähtöä.
– Työskentelyjakso ulkomaisessa kirkollisessa työyhteydessä vähintään kuukauden sekä kokemuspäiväkirjan ylläpito ja kokemusten pohdinta paikallisen organisaation edustajan kanssa
– raportin ja soveltamissuunnitelman laatiminen ja käsittely ulkomaanjakson jälkeen

Rahoitus
– Moduulille ei ole omaa erillistä rahoitusta. Rahoitus järjestetään kulloisenkin vaihto-, vapaaehtois- tai harjoitteluohjelman käytäntöjen mukaisesti.

Koulutus on Kansainvälisen työn koulutuksen kotimaan henkilöstölle erityiskoulutuksen (KTE) sekä valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Moduulille ei ole omaa erillistä rahoitusta. Rahoitus järjestetään kulloisenkin vaihto-, vapaaehtois- tai harjoitteluohjelman käytäntöjen mukaisesti. Opiskelijalta edellytetään tässä aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta.
Täysihoito: Kuuluu kokonaishintaan.
Muut kustannukset:
Kustannusten lisätiedot:
Tiedustelut kustannuksista: vesa.hakkinen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: vesa.hakkinen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/ota-yhteytta/kirkkohallituksen-yhteystiedot/ulkoasiain-osasto/kirkon-lahetystyon-keskus
Aineistoa: https:// evl.fi/erityiskoulutukset.
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus
Yhteistyökumppanit: Kirkon kansainvälisen työn sopimusjärjestöt