Kirkon ympäristödiplomin auditointi

Takaisin

(2 op)

Koulutuksessa

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, hautaustoimen ja puutarhatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, keittiötoimen työntekijät, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, kirkonpalvelutyö (suntiot ja vahtimestarit), lastenohjaajat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, papit, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 26.-27.3.2019 Ilkko, kangasala
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.2.2019
Osaamistavoitteet: osallistuja

– tuntee kirkon ympäristöjärjestelmän ja osaa toimia sen auditoijana

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 50 €
Täysihoito: noin 80 euroa, tarkka hinta ilmoitetaan lokakuun loppuun mennessä
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ilkka Sipiläinen
Tiedustelut: Ilkka Sipiläinen ilkka.sipilainen@evl.fi puh. 040 544 1158
Lisätietoja: Koulutuksessa tutustutaan kirkon ympäristöjärjestelmään ja sen auditointiin. Koulutuksessa osallistuja suorittaa harjoitteluauditoinnin yhdessä kokeneen auditoijan kanssa ja saa sen suoritettuaan kirkon ympäristöauditoijan pätevyyden.
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Jumalanpalvelus ja yhteiskunta