KiTOS – kirkon työhön opiskelevien seminaari

Takaisin
Tehtäväalue: orientaatio ja perehdyttäminen
Kohderyhmä: opiskelijat
Aika ja paikka: 12.-13.11.2020 Partaharjuntie 361, 76280 Partaharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.10.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/KiTOSseminaari_9863
Kieli: suomi
Tiedustelut: Juha Antikainen juha.antikainen@evl.fi 044 7050609
Lisätietoja: Kutsumme Sinua ja kaikkia Kuopion hiippakunnassa harjoitelleita KiTOS-päiviin (Kirkon Työhön Opiskelevien seminaari). KiTOS-päivät ovat hiippakuntien järjestämiä tapahtumia opiskelijoille, jotka opiskelevat ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa kirkon tehtävään kelpoistavaa tutkintoa.

KiTOS-päiviin osallistuminen on tarkoitettu siinä vaiheessa, jolloin opinnot ovat edenneet seurakuntaharjoitteluun / työssäoppimisjaksoon.

Seminaarien sisällöt liittyvät mm. kirkkoon ja hengelliseen työhön, työelämään ja sen muutoksiin sekä kirkon työhön hakeutumiseen. Katso tarkemmin www.kitos.fi -sivuilta.

KiTOS-päivien osallistujat ovat kirkkoa mahdollisena työpaikkanaan pohtivia opiskelijoita eri koulutusaloilta eli kirkkomuusikot: musiikin kandidaatit, musiikin maisterit tai muusikot (AMK); sairaanhoitaja (AMK) – diakonissat; sosionomi (AMK) – diakonit; sosionomi (AMK) – kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajat; sosionomi (AMK) – kirkon nuorisotyönohjaajat; yhteisöpedagogit (AMK) – kirkon nuorisotyönohjaajat, teologit, suntiot ja lastenohjaajat.

Seminaari on opiskelijalle maksuton. Osallistumisesta annetaan todistus.

Seminaariin voi osallistua myös myöhemmin opiskeluaikana, mikäli seurakuntaharjoittelun yhteydessä ei ole päässyt seminaariin. KiTOS-päiviin osallistuu opiskelijoiden lisäksi seurakuntien työntekijöitä ja harjoittelunohjaajia sekä tuomiokapitulin henkilökuntaa.

Mainitse ilmoittautumislomakkeen lisätietokentässä tutkinto, jota opiskelet.

Linkki kotisivulle: http://www.kuopiohiippakunta.fi
https://www.kitos.fi
https://www.kitos.fi
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta