KiTOS – kirkon työhön opiskelevien seminaari

Takaisin
Tehtäväalue: orientaatio ja perehdyttäminen
Kohderyhmä: opiskelijat
Aika ja paikka: 27.-28.10.2020 Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.9.2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/KiTOS__kirkon_tyohon_opiskelevien_seminaari_5024
Kieli: suomi
Tiedustelut: Päivi Erkkilä paivi.erkkila@evl.fi 050 530 5310
Lisätietoja: Kutsumme Sinua ja kaikkia Mikkelin hiippakunnassa harjoitelleita KiTOS-päiviin (Kirkon Työhön Opiskelevien seminaari). KiTOS-päivät hiippakuntien järjestämiä tapahtumia opiskelijoille,

KiTOS-päiviin osallistuminen on tarkoitettu siinä vaiheessa, jolloin opinnot ovat edenneet seurakuntaharjoitteluun / työssäoppimisjaksoon.

Seminaarien sisällöt liittyvät mm. kirkkoon ja hengelliseen työhön, työelämään ja sen muutoksiin sekä kirkon työhön hakeutumiseen. Katso tarkemmin www.kitos.fi -sivuilta.

KiTOS-päivien osallistujat ovat kirkkoa mahdollisena työpaikkanaan pohtivia opiskelijoita eri koulutusaloilta eli kirkkomuusikot: musiikin kandidaatit, musiikin maisterit tai muusikot (AMK); sairaanhoitaja (AMK) – diakonissat; sosionomi (AMK) – diakonit; sosionomi (AMK) – kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajat; sosionomi (AMK) – kirkon nuorisotyönohjaajat; yhteisöpedagogit (AMK) – kirkon nuorisotyönohjaajat, teologit sekä lastenohjaaja- ja suntio-opiskelijat.

Seminaari on opiskelijalle maksuton. Osallistumisesta annetaan todistus.

Seminaariin voi osallistua myös myöhemmin opiskeluaikana, mikäli seurakuntaharjoittelun yhteydessä ei ole päässyt seminaariin. Päivään osallistuu opiskelijoiden lisäksi seurakuntien työntekijöitä ja harjoittelunohjaajia sekä tuomiokapitulin henkilökuntaa.

Linkki kotisivulle: http://www.mikkelinhiippakunta.fi
https://www.kitos.fi
https://www.kitos.fi
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta