Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä

Takaisin

(5 op)

Laajenna osaamistasi kognitiivis-behavioraalisista menetelmistä päihde- ja mielenterveystyössä! Tässä opintojaksossa perehdytään keskeisiin työtapoihin, joita voi soveltaa laajasti hoito-, hoiva., huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys ja päihdepalveluissa. Opintojakso on suunnattu sosiaalialan täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se on tarkoitettu kaikille aihealueesta kiinnostuneille, joilla perustiedot mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöstä.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija -tuntee kognitiivis-behavioraalisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyössä -osaa tarkastella asiakastilanteita kognitiivis-behavioraalisesta viitekehyksestä -osaa soveltaa joitakin kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan perustuvia menetelmiä ja työkaluja hoito-, hoiva-, huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Opintojakson keskeiset sisällöt: Sisältö: 1. Kognitiivis-behavioraaliset lähestymistavat a. menetelmien kentässä b. lähestymistapojen perusteet 2. Perehtyminen keskeisiin työtapoihin a. Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ja retkahduksen ehkäisy b. Monidiagnostiikka c. Hyväksymis- ja omistautumisterapian suuntaus, joka perustuu mindfullness-ajatteluun. 3. Asiakastyön analysointi kognitiivisesta kehyksestä Kyseessä on verkkototeutus, jossa saattaa olla aikaan sidottua opetusta ja ohjausta. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti vaatii kirjallisuuteen perehtymistä sekä kirjallisten tehtävien tekemistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin-amk/
https://www.diak.fi/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu