Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä

Takaisin

(5 op)

​​Laajenna osaamistasi kognitiivis-behavioraalisista menetelmistä päihde- ja mielenterveystyössä! Tässä avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään keskeisiin työtapoihin, joita voi soveltaa laajasti hoito-, hoiva-,huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.

Opintojakso kuuluu sosiaalialan koulutuksen loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se on tarkoitettu kaikille aihealueesta kiinnostuneille, joilla perustiedot mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöstä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tuntee kognitiivis-behavioraalisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyössä
– osaa tarkastella asiakastilanteita kognitiivis-behavioraalisesta viitekehyksestä
– osaa soveltaa joitakin kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan perustuvia menetelmiä ja työkaluja hoito-, hoiva-, huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt 1 Kognitiivis-behavioraaliset lähestymistavat
a menetelmien kentässä b lähestymistapojen perusteet 2 Perehtyminen keskeisiin työtapoihin
a Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ja retkahduksen ehkäisy b Monidiagnostiikka c Hyväksymis- ja omistautumisterapian suuntaus, joka perustuu mindfullness-ajatteluun 3 Asiakastyön analysointi kognitiivisesta kehyksestä

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu