Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä

Takaisin

(5 op)

Laajenna osaamistasi kognitiivis-behavioraalisista menetelmistä päihde- ja mielenterveystyössä! Tässä avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään keskeisiin työtapoihin, joita voi soveltaa laajasti hoito-, hoiva-,huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Opintojakso on suunnattu sosiaalialan koulutuksen loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se on tarkoitettu kaikille aihealueesta kiinnostuneille, joilla perustiedot mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöstä.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– tuntee kognitiivis-behavioraalisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyössä
– osaa tarkastella asiakastilanteita kognitiivis-behavioraalisesta viitekehyksestä
– osaa soveltaa joitakin kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan perustuvia menetelmiä ja työkaluja hoito-, hoiva-, huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa
Lisätietoja: Ydinsisällöt
– Kognitiivis-behavioraaliset lähestymistavat menetelmien kentässä, lähestymistapojen perusteet
– Perehtyminen keskeisiin työtapoihin: Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ja retkahduksen ehkäisy, Monidiagnostiikka, Hyväksymis- ja omistautumisterapian suuntaus, joka perustuu mindfullness-ajatteluun
– Asiakastyön analysointi kognitiivisesta kehyksestä

Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu