Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät päihde- ja mielenterveystyössä

Takaisin

(5 op)

​Laajenna osaamistasi kognitiivis-behavioraalisista menetelmistä päihde- ja mielenterveystyössä! Tässä avoimen amk:n opintojaksossa perehdytään keskeisiin työtapoihin, joita voi soveltaa laajasti hoito-, hoiva-, huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
Opintojakso on suunnattu sosiaalialan koulutuksen loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se on tarkoitettu kaikille aihealueesta kiinnostuneille, joilla perustiedot mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyöstä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: Kevät ja Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tuntee kognitiivis-behavioraalisia lähestymistapoja mielenterveys- ja päihdetyössä
– osaa tarkastella asiakastilanteita kognitiivis-behavioraalisesta viitekehyksestä
– osaa soveltaa joitakin kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan perustuvia menetelmiä ja työkaluja hoito-, hoiva-, huolenpito- ja asiakastyössä mielenterveys- ja päihdepalveluissa.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:- 1) Kognitiivis-behavioraaliset lähestymistavat
a) menetelmien kentässä,
b lähestymistapojen perusteet,
– 2) Perehtyminen keskeisiin työtapoihin
a) Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT) ja retkahduksen ehkäisy,
b Monidiagnostiikka,
c) Hyväksymis- ja omistautumisterapian suuntaus, joka perustuu mindfullness-ajatteluun,
– 3) Asiakastyön analysointi kognitiivisesta kehyksestä. ​Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu