Kohtaaminen ja läsnäolo – Sairaalasielunhoidon erityiskoulutus 2019-2021

Takaisin

(4 op)

Koulutusjakso IIIA on osa Sairaalasielunhoidon erityiskouluksen Sielunhoidon moduulia (17 op).

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Papit, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 17.-19.11.2020, Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalo Pyysalontie 23, 36120 Suinula
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Sähköposti: virpi.sipola@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: virpi.sipola@evl.fi,
Osaamistavoitteet:

Osaamistavoitteet: Osallistuja
– tuntee itsensä kokonaisvaltaisemmin ja tulee tietoisemmaksi tavastaan reagoida erilaisissa tilanteissa
– tiedostaa erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen liittyvät kasvuhaasteet itsessään ja toisessa
– ymmärtää hengellisyyden monimuotoisuutta ja osaa kohdata ja tukea hengellisyyttä asiakaslähtöisesti ja sielunhoidollisesti

Lisätietoja: Keskeiset sisällöt: Sielunhoitajan itsetuntemusta vahvistavat ja tukevat teemat

Koulutus on Kirkon säädöskokoelman nro 127 mukainen vaativien erityistehtävien edellyttämä kirkon erityiskoulutus, joka sijoittuu tasolle 6 kansallisessa tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksessä (FiNQF).

Erityiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleville sairaalateologeille (pappi tai lehtori), kehitysvammaistyötä päätoimisesti tekeville papeille ja diakoniatyöntekijöille, jotka työskentelevät päätoimisesti sosiaali- tai terveydenhuollossa. Koulutukseen voidaan perustelluista syistä hyväksyä myös kirkon päätoimiset vanhustyötä tekevät papit tai diakoniatyöntekijät. Tällöin työn tulee suuntautua pääosin sosiaali- ja terveydenhuollossa tapahtuvaan työhön, esimerkiksi työ vanhusten palveluasumisen yksikössä tai työ muistisairaiden parissa.

Koulutus on kolmen vuoden prosessi, joka suoritetaan yhtäjaksoisena saman, pysyvän koulutusryhmän kanssa. Koulutus suoritetaan tässä koulutuskuvauksessa kuvatussa järjestyksessä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 45 e/ päivä
Täysihoito: 145e/ 3 päivää
Muut kustannukset: matkakulut
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi, mia.raty@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito