Kohtaaminen ja läsnäolo

Takaisin

(4 op)

​Koulutusjakso on osa kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta. Koulutus on tarkoitettu kirkon sairaalasielunhoitajan virkaan valituille tai pitkää sijaisuutta tekeville teologian maistereille. Koulutusryhmä EK 2022-2024 on täynnä, ei uusia opiskelijoita.

Koulutuksessa tarkastellaan suhteessaolemisen taitoa, läsnäoloa ja sen merkitystä. Koulutus vahvistaa kirkon sairaalasielunhoitotyötä tekevän itsetuntemusta ja sitä kautta lisää ymmärrystä ihmisten erilaisia psyykkisiä prosesseja kohtaan.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Spiritualiteetti, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 9.-11.5.2023 Kirkon talo tai seurakunnan leirikeskus, paikka varmistuu myöhemmin
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.1.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutusjakso on osa kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta EK 2022-2024. Ei erillistä ilmoittautumista ryhmän opiskelijoilta.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja• tiedostaa tapansa reagoida erilaisissa tilanteissa
• tiedostaa erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen liittyvät kasvuhaasteet itsessään ja toisessa
• ymmärtää hengellisyyden monimuotoisuutta ja osaa kohdata ja tukea hengellisyyttä asiakaslähtöisesti ja sielunhoidollisesti

Lisätietoja: ​​Koulutus toteutetaan lähijaksona. Koulutukseen liittyy etukäteistehtäviä ja kirjallisuutta. Kouluttajina toimivat Kirkkohallituksen Toiminnallisen osaston asiantuntijat, Kirkon perheneuvonnan asiantuntijat.

Koulutus toteutuu lähiopiskeluna. Paikka tarkentuu myöhemmin.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 135 €
Täysihoito: 140e
Kustannusten lisätiedot: Mahdolliset matkakulut ja päivärahakulut
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi, katri.suhonen@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi, katri.suhonen@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/documents/1327140/43013736/Sairaalasielunhoidon+erityiskoulutus.pdf/629797ea-1851-8338-1580-056a627ec8a1?t=1591267184866
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta