Konsulttien syventävä jatkokoulutus

Takaisin

(5 op)

​​Konsulttien syventävä jatkokoulutus on suunnattu Organisaatiokonsultoinnin kaksivuotisen erityiskoulutuksen käyneille. Syventävään koulutukseen osallistuminen tukee konsultatiivisen osaamisen päivittämistä ja syventämistä.

Koulutus vahvistaa konsultin osaamista kompleksisissa ja haastavissa muutosprosesseissa, joissa onnistuminen edellyttää voimavarojen, verkostojen ja vuorovaikutuksen yhteistä suuntaamista. Konsultointiprosessit toteutuvat yhä enemmän olosuhteissa, joissa resurssit ovat rajalliset ja toimiminen ja uusiutuminen korostaa reagointiherkkyyttä ja jatkuvan tilannekuvan muodostamista.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 8.-10.4., 30.9.-2.10. ja 20.-22.11.2024 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen osallistumisen edellytyksenä on suoritettu Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus tai vastaava kokonaisuus.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • osaa ohjata konsultointiprosesseja, jotka edellyttävät kykyä hahmottaa muutosten toisiinsa kietoutunutta dynamiikkaa ja sen muodostamia haasteita konsultoinnille, uusiutumiselle ja oppimiselle,
 • tunnistaa omaa ajatteluaan, toimintatapojaan ja työkäytäntöään ohjaavia malleja, oletuksia ja rakenteita,
 • osaa rohkaista johtoa kokoamaan keskeisiä toimijoita yhteistyöhön luomaan aktiivisesti edellytyksiä muutosten ja tulevaisuustyön onnistumiselle,
 • osaa analysoida konsultoinnin vaikuttavuutta asiakkaansa työn tulosten kautta.

Lisätietoja: ​Koulutuksen toteutuksessa on mukana konsultointiprosessien kannalta keskeisiä Kirkkohallituksen ja palvelukeskusten asiantuntijoita. Tapaamisten työskentelyjä ohjaavan tiimin muodostavat: talouden hiippakuntasihteeri Mika Piittala Turun tuomiokapitulista, lakimiesasessori Tuomas Hemminki Lapuan tuomiokapitulista, hiippakuntadekaani Juha Rauhala Oulun tuomiokapitulista sekä kouluttaja Terttu Malo Kirkon tutkimus ja koulutus -yksiköstä.Vajaan vuoden mittaiseen koulutusprosessiin sisältyy

 • 3 x 3 pv lähiopiskelujaksoa (9 koulutuspäivää) Kirkon koulutuskeskuksessa
 • teemoihin syventävä kirjallisuus ja aineistot: kirkon verkko-oppimisympäristönä käytetty Peda.net, itsenäistä opiskelua ja itseohjautuva vertaiskonsultaatio pienryhmissä osallistujien omien mahdollisuuksien mukaan
 • koulutukseen ei sisälly erillistä palautettavaa kehittämisraporttia

Koulutus toteutetaan prosessina, jossa hyödynnetään verkostoyhteistyötä, työpajamaista koulutusotetta ja yhteisöllistä oppimista. Tapaamisten sisältö rakentuu tilannekuvista, käytännön konsultointiprosessien läpikäynnistä ja case-työskentelystä, teoreettisemmista tarkasteluista, oman toiminnan ja ajattelumallien tutkimisesta, pienimuotoisista kokeiluista sekä opitun soveltamisesta työhön. Tapaamisissa syvennytään konsultointiprosessien etenemiseen keskeisesti vaikutettaviin ilmiöihin ja dynamiikkaan, esimerkiksi:

 • muuttuvat rakenteet ja talouden prosessit,
 • toimintakulttuurien erityispiirteet ja yhteenkietoutuminen,
 • luottamus ja uudelleenajattelu,
 • muuttuvat johdon, asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden roolit,
 • yhteistyön rakenteet ja uusiutuva toimijuus,
 • luottamushenkilöyhteistyö,
 • tulevaisuutta energisoiva ja merkityksellisyyttä vahvistava ymmärrys ohjaavista ydinideoista,
 • konsultointityön erityispiirteet kompleksisissa muutosprosesseissa
 • tulevaisuuteen suuntautuminen

Koulutuksen suorittaminen ja todistuksen saaminen edellyttävät osallistumista kaikkeen työskentelyyn.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 255 €/jakso
Täysihoito: 261 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 86 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: koulutuskeskus@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/kirkon-koulutuskeskus
Aineistoa: http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus
Yhteistyökumppanit: Lapuan hiippakunta, Oulun hiippakunta, Turun arkkihiippakunta