Kontekstuaalinen teologia

Takaisin

(5 op)

Kurssi antaa perustiedot siitä, mitä kontekstuaalisella teologialla
tarkoitetaan, millaisia kysymyksiä siinä käsitellään ja miten se on
kehittynyt. Näkökulma on globaali. Painopiste on systemaattisessa
teologiassa, mutta kontekstuaalista teologiaa esitellään myös
kirkkohistorian ja monitieteisyyden näkökulmasta.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 15.03.2021 – 09.05.2021 verkkokurssi
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.3.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Opiskelija tietää mitä kontekstuaalisella teologialla tarkoitetaan ja miten se on kehittynyt. Opiskelija tuntee globaalin etelän teologista ajattelua, hallitsee kontekstuaalisen teologian peruskäsitteet ja osaa
soveltaa kontekstuaalisen teologian näkökulmia itsenäisesti. Opiskelija
osaa keskustella kontekstuaalisen teologian eri teemoista ja arvioida
niitä kriittisesti.
Lisätietoja:

Opintojakso
on teologian maisterivaiheen teemaopintoja. Se sopii teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille,
teologian alan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta
kiinnostuneille.

Kurssia
edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen
perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito: ei
Tiedustelut kustannuksista: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/teologia-ja-uskonnontutkimus
Aineistoa: https://courses.helsinki.fi/fi/aytum-3301/136502851
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto