Korjaava perhetyö seurakunnassa

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Miten tuet parisuhdetta ja koko perhettä voimaan paremmin? Seurakunnissa tarvitaan kehittyvää asiantuntijuutta monimuotoisten perheiden kohtaamisessa. ​​Tule syventämään korjaavan ja kuntouttavan perhetyön osaamistasi moniammatillisissa verkostoissa!

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 16.-18.1.2023 & 13.-14.9.2023, Jyväskylän kristillinen opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmän maksimikoko on 25 henkilöä.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja osaa hyödyntää työssään tietoaan kriisien ja traumojen synnystä ja niiden vaikutuksista perheiden elämään. Osallistuja osaa toimia erilaisten perheiden; esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden parissa, sekä osaa käyttää ja soveltaa erilaisia korjaavan perhetyön toimintamalleja sekä kehittää seurakunnan perhetyötä.
Lisätietoja: ​Koulutus tuottaa osaamista ymmärtää perheen kehitysvaiheita ja haasteita, perhedynamiikkaa, erilaisia perhemuotoja ja erilaisia perheen kriisejä. Koulutuksessa käsitellään seuraavat kokonaisuudet:

  • Kriisin ja trauman vaiheet perheiden elinkaaressa.
  • Perheiden psykososiaalisen tuen merkitys. Seurakunnan työntekijän rooli parisuhteen ja perheen tukemisessa.
  • Dialogisuus työntekijän ja perheen välillä.
  • Verkostoyhteistyö oman seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa, mm. perhekeskukset.
  • Toiminnalliset ja voimaannuttavat menetelmät perhetyössä.

Koulutukseen kuuluu yhteensä viisi intensiivipäivää (1 op), orientoiva tehtävä (0,5 op) ja kehittämistehtävä (3,5 op).

Kouluttajat: TM, pastori, pari- ja perhepsykoterapeutti, asiantuntija Liisa Välilä ja diakonian asiantuntija Irene Nummela Kirkkohallituksesta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 480 €
Täysihoito: Majoitushintana on 2hh 40€/hlö/yö ja 1hh 60€/hlö/yö. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Katriina Holma, toimisto@jko.fi, 014 334 8000
Tiedustelut sisältö: Liisa Välilä, liisa.valila@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.jko.fi/
Toteuttaja: Jyväskylän kristillinen opisto