Korjaava perhetyö seurakunnassa

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
Seurakunnissa tarvitaan kehittyvää asiantuntijuutta monimuotoisten perheiden kohtaamisessa. ​​Tule syventämään korjaavan ja kuntouttavan perhetyön osaamistasi moniammatillisissa verkostoissa!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 26.-28.1.2022 Turun kristillinen opisto ja 27.-28.10 verkkototeutuksena Teams.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa hyödyntää työssään tietoaan kriisien ja traumojen synnystä ja niiden vaikutuksista perheiden elämään
  • osaa toimia erilaisten perheiden esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden parissa
  • osaa käyttää ja soveltaa erilaisia korjaavan perhetyön toimintamalleja sekä kehittää seurakunnan perhetyötä.

Lisätietoja: ​Koulutus on tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille diakonian ja kasvatuksen viranhaltijoille.
​​Koulutukseen kuuluu kaksi jaksoa: lähijakso Turun kristillisellä opistolla 26.-28.1.2022 sekä verkkomuotoinen jakso 27.-28.10.2022. Koulutukseen kuuluu orientoiva tehtävä ja kehittämistehtävä.

Koulutuksen sisällöt:

  • Kriisin ja trauman vaiheet perheiden elinkaarella.
  • Perheiden psykososiaalisen tuen merkitys. Seurakunnan työntekijän rooli perheiden tukemisessa.
  • Dialogisuus työntekijän ja perheen välillä.
  • Verkostoyhteistyö oman seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa, mm. Perhekeskukset.
  • Toiminnalliset ja voimaannuttavat menetelmät perhetyössä.

Koulutus on Diakonian erityiskoulutuksen (DEK) sekä Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 60e
Täysihoito: Majoitus 116e ja ruokailut 81e. (Oikeus muutoksiin pidätetään)
Tiedustelut kustannuksista: irene.nummela@evl.fi
Tiedustelut sisältö: liisa.valila@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Kirkon kasvatus ja perheasiat
Yhteistyökumppanit: Kirkkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito