Korjaava perhetyö seurakunnassa

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Miten tuet parisuhdetta ja koko perhettä voimaan paremmin? Seurakunnissa tarvitaan kehittyvää asiantuntijuutta monimuotoisten perheiden kohtaamisessa. ​​Tule syventämään korjaavan ja kuntouttavan perhetyön osaamistasi moniammatillisissa verkostoissa!

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Perhe ja parisuhde, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 16.-18.1.2023 & 13.-14.9.2023, Jyväskylän kristillinen opisto
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ryhmän maksimikoko on 25 henkilöä.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja osaa hyödyntää työssään tietoaan kriisien ja traumojen synnystä ja niiden vaikutuksista perheiden elämään. Osallistuja osaa toimia erilaisten perheiden; esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden parissa, sekä osaa käyttää ja soveltaa erilaisia korjaavan perhetyön toimintamalleja sekä kehittää seurakunnan perhetyötä.
Lisätietoja: ​Koulutus tuottaa osaamista ymmärtää perheen kehitysvaiheita ja haasteita, perhedynamiikkaa, erilaisia perhemuotoja ja erilaisia perheen kriisejä. Koulutuksessa käsitellään seuraavat kokonaisuudet:

  • Kriisin ja trauman vaiheet perheiden elinkaaressa.
  • Perheiden psykososiaalisen tuen merkitys. Seurakunnan työntekijän rooli parisuhteen ja perheen tukemisessa.
  • Dialogisuus työntekijän ja perheen välillä.
  • Verkostoyhteistyö oman seurakunnan sekä muiden toimijoiden kanssa, mm. perhekeskukset.
  • Toiminnalliset ja voimaannuttavat menetelmät perhetyössä.

Koulutukseen kuuluu yhteensä viisi intensiivipäivää (1 op), orientoiva tehtävä (0,5 op) ja kehittämistehtävä (3,5 op).

Kouluttajat: TM, pastori, pari- ja perhepsykoterapeutti, asiantuntija Liisa Välilä ja diakonian asiantuntija Irene Nummela Kirkkohallituksesta.Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK, 25 op) ja diakonian erityiskoulutuksen (DEK, 25 op) valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 480 €
Täysihoito: Majoitushintana on 2hh 40€/hlö/yö ja 1hh 60€/hlö/yö. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Tiedustelut kustannuksista: Katriina Holma, toimisto@jko.fi, 014 334 8000
Tiedustelut sisältö: Liisa Välilä, liisa.valila@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.jko.fi/
Toteuttaja: Jyväskylän kristillinen opisto