Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa

Takaisin

(5 op)

Haluatko osaamista moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuvaan työ-, ohjaus- ja neuvontatyöhön? Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään mm. kotouttamistyöhön ja kotouttamisen palvelujärjestelmiin.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opinnoissa tarvitaan moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– osaa soveltaa kotouttamislakia sosiaalialan ruohonjuuritason työssä
– tuntee maahan muuttaneiden kotoutumisprosessin ja osaa toimia kotoutumista edistävästi
– tuntee kotoutumisen palvelujärjestelmät
– osaa tehdä kotouttamistyötä eri tavoin Suomeen muuttaneiden parissa
– osaa toimia kotouttavasti yksilö- perhe- ja verkostotyön tasoilla
– tuntee erilaiset kulttuuri- ja perhekäsitykset asiakastyössä
– osaa toimia maahanmuuttoon ja maahanmuuttajatyöhön liittyvissä haasteellisissa tilanteissa sekä osaa tunnistaa ja ennaltaehkäistä haitallisia perinteitä että toimia niiden vähentämiseksi
– osaa analysoida ja kehittää kotouttamistyötä asiakastyössä ja työyhteisöissä
Lisätietoja: Ydinsisällöt
– kotouttamislaki ja kotouttamisen palvelujärjestelmät
– kotouttamistyö yksilö-, perhe- ja verkostotyön tasoilla
– kulttuurisesti erilaiset perhekäsitykset
– haitalliset perinteet

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa on osa Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös kulttuurien välisestä ohjauksesta ja neuvonnasta sekäa moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu