Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa

Takaisin

(5 op)

Syvennä tietämystäsi kotouttamistyöstä! Tällä avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksolla pääsee laajentamaan osaamistaan kulttuurisesti erilaisista perhekäsityksistä, haitallisista perinteistä (kunniaväkivalta, tyttöjen ympärileikkaus) ja haastavista tilanteista (trauma, ihmiskauppa. perheväkivalta, rasismi) maahanmuuttajatyössä. Opintojakso kuuluu sosiaalilalan keskivaiheen suuntaaviin opintoihin ja se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan monikulttuurisuudesta.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2020
Sähköposti ja puhelin: avoin@diak.fi, p. 040 509 5165​​​​
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkempi ilmoittautumislinkki tulee Diakin internet-sivuille myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija -osaa soveltaa kotouttamislakia sosiaalialan ruohonjuuritason työssä -tuntee maahan muuttaneiden kotoutumisprosessin ja osaa toimia kotoutumista edistävästi -tuntee kotoutumisen palvelujärjestelmät -osaa tehdä kotouttamistyötä eri tavoin Suomeen muuttaneiden parissa -osaa toimia kotouttavasti yksilö- perhe- ja verkostotyön tasoilla -tuntee erilaiset kulttuuri- ja perhekäsitykset asiakastyössä -osaa toimia maahanmuuttoon ja maahanmuuttajatyöhön liittyvissä haasteellisissa tilanteissa sekä osaa tunnistaa ja ennaltaehkäistä haitallisia perinteitä että toimia niiden vähentämiseksi -osaa analysoida ja kehittää kotouttamistyötä asiakastyössä ja työyhteisöissä
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: MON02 Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa -opintojakso on yksi osa Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä -opintokokonaisuutta. Opintojakson lisäksi kannattaa perehtyä MON01 Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta sekä MON03 Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät -opintojaksoihin. Kyseessä on verkkototeutus, jossa saattaa olla aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu