Koulun sosiaalityö

Takaisin

(5 op)

​Lisää osaamista koulun ja kouluikäisten sosiaalityöhön! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla tutustutaan koulun sosiaalityön perusteisiin, lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemiseen ja erityisesti koulukiusaamisen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen.

Opintojakso on osa sosiaalialan loppuvaiheen täydentävän ammattiosaamisen opintoja ja se soveltuu hyvin kouluikäisten lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja loppuvaiheen opiskelijoille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kesä ja Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa – edistää oppilaitosyhteisön ja opiskeluympäristön hyvinvointia, turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä
– tunnistaa koulukiusaamisilmiön eri muotoja
– toimia koulukiusaamisen ehkäisemiseksi kouluyhteisössä käyttäen konsultatiivista työotetta
– soveltaa koulukiusaamisen interventiomenetelmiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa- soveltaa psykososiaalista lähestymistapaa koulun sosiaalityössä lähtökohtana lapsen, nuoren sekä perheen osallisuuden toteutuminen
– tukea lapsen ja nuoren psyykkistä hyvinvointia
– tunnistaa lapsen ja nuoren kaltoinkohtelua ja osaa toimia lapsen ja nuoren hyvinvoinnin edistämiseksi
– kehittää koulun sosiaalityötä ja erityisesti varhaista tukea esiopetuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa muiden toimijoiden kanssa yhdessä
– soveltaa oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevaa lainsäädäntöä
– toimia monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:- yksilökohtainen opiskeluhuolto
– lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi
– lapsen ja nuoren kaltoinkohtelu
– koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen
– oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö
– monialainen ja monitoimijainen yhteistyö- kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen
– koulukiusaamisilmiö
– koulukiusaamisen ehkäisy
– koulukiusaamisen interventiomenetelmät ja konsultatiivinen työote. ​Opintojakso koostuu kahdesta osiosta: KST01 Koulun sosiaalityön perusteet ja KST02 Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät. Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu