Koulupakki -– kouluyhteistyön kehittäminen

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli , MEK/V Musiikin erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutuksen valinnainen moduuli

Parempaa kouluyhteistyötä? Kyllä, kiitos! Koulupakki-koulutuksessa perehdyt seurakuntien ja koulujen monimuotoisen yhteistyön kehittämiseen.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus
Kohderyhmä: nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 23.-25.9.2019 ja 24.-25.3.2020 Helsinki, Kirkon talo
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.6.2019
Ilmoittautumislinkki: http://ssl.tapahtumakone.fi/attend/now/xYg2m
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– hahmottaa peruskoulun, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen koulujen muuttuvan toimintaympäristön ja rakentaa toimivia yhteistyömalleja

– osaa tulkita uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöä ja soveltaa sitä kumppanuuden neljässä korissa

– toimii seurakunnan ja kunnan sivistystoimen välisen sopimuskäytännön mukaan ja edistää paikallista sopimusprosessia

– arvioi yhteistyötä rakentavasti ja kehittää yhteistyössä koulujen kanssa vaihtoehtoisia välineitä ja tapoja toimia yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 330 € (Nuoren kirkon jäsenseurakunnat 300 €), sisältää koulutuksen, materiaalit (mm. uusi yhteistyön käsikirja) sekä koulutuspäivien kahvit.
Täysihoito: Majoituksen ja ruokailut osallistuja hoitaa itse oman valinnan mukaan.
Muut kustannukset: Mahdolliset julkisen liikenteen kulut vierailukohteisiin.
Kustannusten lisätieto: Osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta lähijaksoille.
Tiedustelut: Suvielise Nurmi suvielise.nurmi@nuorikirkko.fi 0400 357 030
Lisätietoja: Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat kouluyhteistyön korimallin soveltaminen, seurakunta uskonnonopetuksen tukena, katsomus- ja uskontodialogi, uskonnon harjoittaminen koulussa sekä hyvinvointiyhteistyön eri muodot. Lähijaksoilla hyödynnetään opintokäyntejä ja asiantuntijavieraita. Koulutukseen sisältyy ennakkotehtävä sekä lähijaksojen väliin sijoittuva etäjakso, jolloin toteutetaan kouluyhteistyön kehittämistehtävä sähköisellä oppimisalustalla vertaistukea ja kouluttajien ohjausta hyödyntäen. Osallistuja saa koulutukseen liittyvää materiaalia, esimerkiksi tuoreen yhteistyön käsikirjan. Koulutus sopii kaikille kouluyhteistyön kehittämisestä kiinnostuneille ja yhteistyöstä vastaaville.

Moduuli on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Linkki kotisivulle: http://www.nuorikirkko.fi
http://koulutukset.nuorikirkko.fi/
http://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/koulupakki-kouluyhteistyon-kehittamiskoulutus-2019-2020/
Toteuttaja: Nuori kirkko
Yhteistyökumppani: kirkkohallitus/Kasvatus- ja perheasiat, Seurakuntaopisto, Agricola-opintokeskus