Koulupakki – kouluyhteistyön kehittäminen

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli

Entistä parempaa kouluyhteistyötä? Kyllä, kiitos! Koulupakki-koulutuksessa kehität seurakuntasi alueellista yhteistyötä koulujen kanssa. Pääset teroittamaan koulupakkisi työkalut yhdessä toisten kanssa koulujenne tarpeiden pohjalta.​

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 21.-23.9.2021 ja 22.-23.3.2022 Helsingissä, Kirkon talossa
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.5.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • ​hahmottaa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen muuttuvan toimintaympäristön ja osaa rakentaa toimivia yhteistyömalleja ​
  • osaa tulkita usk​onnonvapaus- ja koululainsäädäntöä ja soveltaa sitä kumppanuuden korimallin mukaisesti
  • toimii seurakunnan ja kunnan sivistystoimen välisen sopimuskäytännön mukaan ja edistää paikallista sopimusprosessia
  • arvioi yhteistyötä rakentavasti ja kehittää yhteistyössä koulujen kanssa vaihtoehtoisia välineitä ja tapoja toimia yhteistyössä seurakunnan kanssa.​
Lisätietoja:

Koulutuksen keskeisiä teemoja

  • kouluyhteistyön korimallin soveltaminen

  • seurakunta uskonnonopetuksen tukena

  • katsomus- ja uskontodialogi

  • uskonnon harjoittaminen koulussa

  • hyvinvointiyhteistyön eri muodot.

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä ja sisältää kaksi lähijaksoa, joiden väliin sijoittuu etäjakso. Etäjakson aikana toteutetaan kirjallinen kehittämistehtävä koko seurakunnan kouluyhteistyön tarpeisiin. Lähijaksoilla hyödynnetään opintokäyntejä ja asiantuntijavieraita. Koulutuksessa käytetään digitaalista oppimisalustaa. Kouluttajat ohjaavat etäopiskelua sähköisin välinein.

Koulutus sopii kaikille kouluyhteistyöstä vastaaville ja kehittämistyöstä kiinnostuneille. Moduuli on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 420 €, sisältää koulutuksen ja käytettävät materiaalit sekä koulutuspäivien kahvit.
Täysihoito: Osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varauksista ja kuluista.
Muut kustannukset: Ateriakustannukset ja mahdolliset julkisen liikenteen kulut vierailukohteisiin.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@lastenjanuortenkeskus.fi, 040 018 2278
Tiedustelut sisältö: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030
Linkki kotisivulle: http://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: http://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/koulupakki-kouluyhteistyon-kehittaminen/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat, Agricola-opintokeskus