Kouluyhteistyön kehittäminen

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli YTEK/V Yhteisötyön erityiskoulutus, valinnainen moduuli MEK/V Musiikin erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​​Entistä parempaa kouluyhteistyötä? Kyllä, kiitos! Tämä koulutus nostaa seurakuntasi alueellisen yhteistyön koulujen kanssa uudelle tasolle. Syvennymme haasteisiin ja visioimme koulujen tarpeen pohjalta nousevaa yhteistyötä yhdessä muiden kouluyhteistyöstä innostuneiden kollegoiden kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 26.-28.9.2023 ja 19.-20.3.2024 Kirkon talo, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 26.5.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • hahmottaa perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen muuttuvan toimintaympäristön ja osaa rakentaa toimivia yhteistyömalleja
  • osaa tulkita uskonnonvapaus- ja koululainsäädäntöä ja soveltaa sitä kumppanuuden korimallin mukaisesti
  • osaa toimia seurakunnan ja kunnan sivistystoimen välisen sopimuskäytännön mukaan ja edistää paikallista sopimusprosessia
  • osaa arvioida yhteistyötä rakentavasti ja kehittää yhteistyössä koulujen kanssa vaihtoehtoisia välineitä ja tapoja toimia yhteistyössä seurakunnan kanssa.
Lisätietoja: ​​Koulutuksen keskeisiä teemoja

  • kouluyhteistyön korimallin soveltaminen
  • seurakunta uskonnonopetuksen tukena
  • katsomus- ja uskontodialogi
  • uskonnon harjoittaminen koulussa
  • hyvinvointiyhteistyön eri muodot.

Koulutus alkaa ennakkotehtävällä ja sisältää kaksi lähijaksoa, joiden väliin sijoittuu etäjakso. Koulutukseen sisältyy etäjakson aikana toteutettava kirjallinen kehittämistehtävä. Tehtävän tarkoitus on kehittää oman alueen kouluyhteistyötä siten, että se vastaa koko seurakunnan kouluyhteistyön tarpeisiin. Kehittämistehtävän tiimoilta tulet olemaan yhteydessä niin seurakunnan kuin koulujen toimijoihin. Lähijaksoilla hyödynnetään opintokäyntejä ja asiantuntijavieraita. Kouluttajat ohjaavat etäopiskelua sähköisin välinein.

Koulutus sopii kaikille kouluyhteistyöstä vastaaville ja kehittämistyöstä kiinnostuneille. Moduuli on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) sekä Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 460 €, sisältää koulutuksen ja käytettävät materiaalit sekä koulutuspäivien kahvit.
Täysihoito: Osallistujat vastaavat itse mahdollisesti tarvitsemansa majoituksen varauksista ja kuluista. Myös ateriakustannukset ja mahdolliset julkisen liikenteen kulut vierailukohteisiin maksetaan itse.
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@step.fi
Tiedustelut sisältö: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@step.fi, 040 035 7030 ja Tuula Vinko, tuula.vinko@evl.fi, 040 142 5178
Linkki kotisivulle: https://seurakunnille.step.fi/
Toteuttaja: STEP-koulutus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallituksen Jumalanpalvelus ja kasvatus -yksikkö, STEP-opintokeskus