Köyhyys teologisen tutkimuksen valossa

Takaisin

(5 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Muu, Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Muut
Aika ja paikka: 17.1.-28.2.2024 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 8.1.2024
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat kurssisivulla. Näet kurssin ilmoittautumisajan kurssisivun yläosasta. Ilmoittautumisajan ollessa käynnissä voit ilmoittautua kurssille Siirry ilmoittautumaan -painikkeesta.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • tunnistaa köyhyyden määritelmällisen moninaisuuden yksilöllisenä, yhteiskunnallisena ja globaalina käsitteenä,
  • tunnistaa köyhyyden keskeiset kysymykset Raamatussa, kirkkojen historiassa, etiikassa ja modernissa, teologiassa,
  • osaa jäsentää köyhyyden parissa toimivaa monimuotoista kirkollista, uskonnollista ja yhteiskunnallista kenttää,
  • ymmärtää köyhyyden teemoja teologian eri oppialojen näkökulmista,
  • osaa hyödyntää köyhyyden teologisia näkökulmia nykypäivän yhteiskunnalliseen keskusteluun suomalaisessa ja globaalissa kontekstissa ja saa valmiuksia sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseen työelämässä.
Lisätietoja: ​​​Opintojaksossa köyhyyttä tarkastellaan laaja-alaisesti eri teologisten oppialojen näkökulmista ja uusimman köyhyystutkimuksen valossa. Aihepiiriä tutkitaan erityisesti teologisen tutkimuksen näkökulmasta niin historiallisena kuin nykypäivän yhteiskuntien kysymyksenä, esim. kuinka köyhyys on ymmärretty Raamatussa sekä eri aikakausina kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen etiikassa ja käytänteissä. Köyhyyttä tarkastellaan myös ajankohtaisten yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden (esim. katukerjääminen, pakolaisuus) ja auttamistahojen (esim. diakonia, kehitysyhteistyö, kolmas sektori) näkökulmista. Opintojaksoon kuuluva käytännön kenttätyöosio tuo kurssiin omakohtaisen osallisuuden ulottuvuuksia ja antaa valmiuksia myös käytännön työelämää ajatellen.

Koulutus on avointa yliopisto-opetusta, joka toteutetaan yhteisopetuksena teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kanssa.

Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.

Koulutus on lähiopetusta Helsingissä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: avoin-student@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoin-student@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain
Aineistoa: https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-opt-cur-2324-a6217f56-7fc3-4afe-86bf-96d3e4633d16
Toteuttaja: Helsingin yliopisto