Kriisit ja traumat 2020

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, EK/M Muu valinnainen moduuli, KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka haluavat syventää osaamistaan kriisissä olevien ihmisten kohtaamisessa. Koulutuksessa käsittelemme trauman ja traumatisoitumisen dynamiikkaa ja sijaistraumatisoitumista. Tarkastelemme kirkon tehtävää kriisitilanteissa yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, kanttorit, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 25.-27.3. ja 2.-4.9.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.12.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Kriisit_ja_traumat_2391
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– tuntee kriisien ja traumojen syntymekanismeja ja tunnistaa traumaattisten kokemusten vaikutuksia

– osaa jäsentää ja eritellä työtilanteita ja omia kokemuksiaan sekä toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa kriisitilanteissa

– osaa soveltaa ja kehittää kriisituen menetelmiä yksilön ja yhteisön kanssa

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 160 €/koko koulutus
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 69 €/jakso
Tiedustelut: Helena Tuominen helena.tuominen@evl.fi 0503427031
Lisätietoja: Koulutuksen sisältöinä ovat: traumaattinen kriisi ja krooninen traumatisoituminen, auttamisen keinot ja sijaistraumatisoituminen, huolenpito itsestä, henkinen ja hengellinen huolto yksilön ja yhteisön kannalta. Koulutukseen kuuluu kirjallisuutta, orientoitumistehtävä sekä etäopiskelujakson aikana kehittämistehtävä, jossa osallistuja kehittää työtä omassa työympäristössään .Koulutuksen tukena käytetään verkko-oppimisalustaa. Etäjakson aikana työskennellään pienryhmissä verkossa. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, valinta tehdään ilmoittautumislomakkeeseen kirjattujen tietojen perusteella.
Linkki kotisivulle: http:/evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus