Kriisit ja traumat

Takaisin

(6,50 op)

Sairaalasielunhoidon erityiskoulutuksen (60 op) jakso E.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: lokakuu 2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: virpi.sipola@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on tarkoitettu sairaalasielunhoitajan erityiskoulutusryhmän EK 2022-2024 opiskelijoille. EI uusia opiskelijoita.
Osaamistavoitteet: ​Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • osaa tunnistaa sosiaalisia tilanteita, ihmisten välisiä suhteita ja ihmisen psyykkisten prosessien vaiheita
  • osaa tunnistaa omat ja toisen rajat sekä voimavarat ja taitoa toimia niitä kunnioittaen
  • sietää epävarmuutta ja ei-tietämistä
  • osaa luoda turvallisen ilmapiirin ja luottamuksellisen tilan asioille, joita ihminen haluaa käsitellä
  • osaa tunnistaa tunteita ja taitaa tunnetyöskentelyn
  • osaa kuunnella myötäeläen ja empaattisesti ja olla sensitiivisesti läsnä
  • taitaa itsereflektion ja osaa sopeuttaa oman toimintansa tilanteen vaatimalla tavalla
  • osaa tunnistaa traumaperäisiä stressireaktioita ja traumaoireita
  • osaa työskennellä ristiriitaisuuksien ja epäloogisuuksien keskellä
Lisätietoja: ​​Koulutus toteutetaan etäjaksona (Teams -yhteyden kautta). Koulutusjaksoon kuuluu etukäteistehtävät ja kirjallisuus. Sisältö: psyykkiset häiriöt ja niistä kärsivien potilaiden/ asiakkaiden kohtaaminen, traumat ja traumojen tunnistaminen, terapeuttiset interventiot ja voimavarakeskeinen työskentelyote

Osallistumismaksu: 135 €
Täysihoito:
Muut kustannukset:
Kustannusten lisätiedot: Koulutus on etäopiskelujakso. Ei täysihoito- tai matkakuluja.
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi, katri.suhonen@evl.fi
Aineistoa: https://evl.fi/documents/1327140/43013736/Sairaalasielunhoidon+erityiskoulutus.pdf/629797ea-1851-8338-1580-056a627ec8a1?t=1591267184866
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja sielunhoito
Yhteistyökumppanit: Kirkon koulutuskeskus, Therapeia