Kriisit ja traumat

Takaisin

(5 op)
DEK/V Diakonian erityiskoulutus, valinnainen moduuli KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
​Koulutus soveltuu kirkon työntekijöille, jotka haluavat syventää osaamistaan kriisejä tai traumatisoivia tilanteita kokeneiden ihmisten kohtaamisessa. Koulutuksessa käsitellään trauman ja traumatisoitumisen dynamiikkaa ja sijaistraumatisoitumista. Miten kriisien ja traumojen ylisukupolviset vaikutukset näyttäytyvät suhteissa? Perehdymme vakauttavaan työotteeseen auttavassa kohtaamisessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 13.3. Teams, 11.-13.4. Kirkon koulutuskeskus, 30.5. Teams ja 12.9.2023 Teams
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä, jonoon voi ilmoittautua ulla.pyykko@evl.fi . Mikäli ilmoittautuneita on enemmän kuin koulutukseen voidaan ottaa, otetaan huomioon diakonian erityiskoulutuksen kokonaisuuden suorittaminen ja työstä nouseva osaamistarve.
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja:

  • tuntee kriisien ja traumojen syntymekanismeja ja tunnistaa traumaattisten kokemusten vaikutuksia ihmisen toimintakyvyssä ja vuorovaikutussuhteissa
  • ymmärtää vuorovaikutuksen ilmiöitä ja tunnekuormitusta auttavassa kohtaamisessa
  • osaa käyttää vakauttavaa työotetta

Lisätietoja: ​​Koulutuksen sisältöinä ovat: kriisien ja traumojen syntymekanismit ja vaikutukset persoonallisuuden rakentumiseen, traumojen ylisukupolviset vaikutukset, miten traumat elävät suhteissa, vireystilan merkitys vuorovaikutuksessa (sietoikkuna), kuormittavuus ja selviäminen, hengellisyys tukevana elementtinä, vakauttava työote. Erityiskoulutukseen kuuluu oman työn kehittäminen.Koulutuksen toteutus: orientaatiojakso, kolme verkkokoulutuspäivää Teamsissa ja lähijakso Kirkon koulutuskeskuksessa. Koulutuspäivien välissä työskentely tapahtuu pienryhmissä Teamsissa. Oppimistehtävien materiaalina käytetään kirjallisuutta ja verkkojulkaisuja.
Koulutus on Diakonian erityiskoulutuksen (DEK) sekä Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisäksi vastuukouluttajan kanssa sopien sen voi liittää myös Raamattuteologian erityiskoulutuksen (REK) ja Yhteisötyön erityiskoulutuksen (YTEK) valinnaiseksi moduuliksi. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 214 €/lähijakso
Kustannusten lisätiedot: Pelkkä ateriapaketti 47 €/lähijakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Helena Tuominen, helena.tuominen@evl.fi, 050 3427031
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/tutkimusjakoulutus
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon tutkimus ja koulutus