Kriisityö

Takaisin

(5 op)

Kiinnostaako kriisityö? Avoimen amk:n kriisityön opintojaksolla pääset syventämään osaamistasi kriisityön eri vaiheista, laindsäädännöstä sekä toipumisprosessista. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se soveltuu hyvin esimerkiksi auttamistyön ammattilaisille.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija - tuntee kehitys- ja elämänkriisien vaiheet, resilienssin ja luonnollisen toipumisen sekä häiriöt - tietää normaalin surureaktion ja suruprosessin etenemisen akuutista integroituneeseen suruun - tuntee traumaattisen stressin reaktiot ja tutkimusnäyttöön perustuvan traumaperäisen stressihäiriön ennaltaehkäisyn ja hoidon periaatteita eri ikävaiheissa - tietää kriisiavun palvelut, lainsäädännön ja ohjeistukset - osaa tukea asiakasta kriisityön menetelmin ja ohjata asiakasta erilaisiin itsehoitomenetelmien käyttämiseen myös traumaperäisissä stressioireissa - osaa toimia akuuteissa kriiseissä auttajana ja hahmottaa osaamisensa kriisityössä - osaa tukea surussa yksilöä, perhettä ja yhteisöä - ymmärtää sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoidon ja hoidon merkityksen asiakastyössä - tietää katastrofityön kansalliset periaatteet ja verkostot - osaa kriisiviestinnän periaatteet ja käytännöt
Lisätietoja: Ydinsisällöt- kehitys- ja elämänkriisien vaiheet, resilienssi ja luonnollinen toipuminen sekä häiriöt - surureaktio ja suruprosessi sekä surussa tukeminen - traumaattisen stressin reaktiot ja traumaperäisen stressihäiriön ennaltaehkäisyä ja hoidon periaatteet - kriisiavun palvelut, lainsäädäntö ja ohjeistukset - kriisityön menetelmät ja itsehoitomenetelmät traumaperäisissä stressioireissa - sekundaarinen traumaattinen stressi (myötätuntostressi) - katastrofityön kansalliset periaatteet ja käytännöt - kriisiviestintäTarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu