Kriisityö

Takaisin

(5 op)

Kiinnostaako kriisityö? Avoimen amk:n kriisityön opintojaksolla pääset syventämään osaamistasi kriisityön eri vaiheista, laindsäädännöstä sekä toipumisprosessista. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se soveltuu hyvin esimerkiksi auttamistyön ammattilaisille.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija 
– tuntee kehitys- ja elämänkriisien vaiheet, resilienssin ja luonnollisen toipumisen sekä häiriöt 
– tietää normaalin surureaktion ja suruprosessin etenemisen akuutista integroituneeseen suruun 
– tuntee traumaattisen stressin reaktiot ja tutkimusnäyttöön perustuvan traumaperäisen stressihäiriön ennaltaehkäisyn ja hoidon periaatteita eri ikävaiheissa 
– tietää kriisiavun palvelut, lainsäädännön ja ohjeistukset 
– osaa tukea asiakasta kriisityön menetelmin ja ohjata asiakasta erilaisiin itsehoitomenetelmien käyttämiseen myös traumaperäisissä stressioireissa 
– osaa toimia akuuteissa kriiseissä auttajana ja hahmottaa osaamisensa kriisityössä 
– osaa tukea surussa yksilöä, perhettä ja yhteisöä 
– ymmärtää sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoidon ja hoidon merkityksen asiakastyössä 
– tietää katastrofityön kansalliset periaatteet ja verkostot 
– osaa kriisiviestinnän periaatteet ja käytännöt
Lisätietoja: Ydinsisällöt
– kehitys- ja elämänkriisien vaiheet, resilienssi ja luonnollinen toipuminen sekä häiriöt 
– surureaktio ja suruprosessi sekä surussa tukeminen 
– traumaattisen stressin reaktiot ja traumaperäisen stressihäiriön ennaltaehkäisyä ja hoidon periaatteet 
– kriisiavun palvelut, lainsäädäntö ja ohjeistukset 
– kriisityön menetelmät ja itsehoitomenetelmät traumaperäisissä stressioireissa 
– sekundaarinen traumaattinen stressi (myötätuntostressi) 
– katastrofityön kansalliset periaatteet ja käytännöt 
– kriisiviestintä

Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu