Kriisityö

Takaisin

(5 op)

​Kiinnostaako kriisityö? Avoimen amk:n kriisityön opintojaksolla pääset syventämään osaamistasi kriisityön eri vaiheista, lainsäädännöstä sekä toipumisprosessista.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se soveltuu hyvin esimerkiksi auttamistyön ammattilaisille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 16.7. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tuntee kehitys- ja elämänkriisien vaiheet, resilienssin ja luonnollisen toipumisen sekä häiriöt
– tietää normaalin surureaktion ja suruprosessin etenemisen akuutista integroituneeseen suruun
– tuntee traumaattisen stressin reaktiot ja tutkimusnäyttöön perustuvan traumaperäisen stressihäiriön ennaltaehkäisyn ja hoidon periaatteita eri ikävaiheissa
– tietää kriisiavun palvelut, lainsäädännön ja ohjeistukset
– osaa tukea asiakasta kriisityön menetelmin ja ohjata asiakasta erilaisiin itsehoitomenetelmien käyttämiseen myös traumaperäisissä stressioireissa
– osaa toimia akuuteissa kriiseissä auttajana ja hahmottaa osaamisensa kriisityössä
– osaa tukea surussa yksilöä, perhettä ja yhteisöä
– ymmärtää sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoidon ja hoidon merkityksen asiakastyössä
– tietää katastrofityön kansalliset periaatteet ja verkostot
– osaa kriisiviestinnän periaatteet ja käytännöt.
Lisätietoja: Ydinsisällöt:- kehitys- ja elämänkriisien vaiheet, resilienssi ja luonnollinen toipuminen sekä häiriöt
– surureaktio ja suruprosessi sekä surussa tukeminen
– traumaattisen stressin reaktiot ja traumaperäisen stressihäiriön ennaltaehkäisyä ja hoidon periaatteet
– kriisiavun palvelut, lainsäädäntö ja ohjeistukset
– kriisityön menetelmät ja itsehoitomenetelmät traumaperäisissä stressioireissa
– sekundaarinen traumaattinen stressi (myötätuntostressi)
– katastrofityön kansalliset periaatteet ja käytännöt
– kriisiviestintä. ​Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu