Kriisityö

Takaisin

(5 op)

Kiinnostaako kriisityö? Kriisityön opintojaksolla pääset syventämään osaamistasi kriisityön eri vaiheista, laindsäädännöstä sekä toipumisprosessista. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se soveltuu hyvin esimerkiksi auttamistyön ammattilaisille.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, papit
Aika ja paikka: Syksy 2020
Sähköposti ja puhelin: avoin@diak.fi, p. 040 509 5165​​​​
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – tietää normaalin surureaktion ja suruprosessin etenemisen akuutista integroituneeseen suruun – osaa tukea surussa yksilöä, perhettä ja yhteisöä – tuntee kehitys- ja elämänkriisien vaiheet, resilienssin ja luonnollisen toipumisen ja häiriöt – tuntee traumaattisen stressin reaktiot ja tutkimusnäyttöön perustuvan traumaperäisen stressihäiriön ennalta ehkäisyä ja hoidon periaatteita eri ikävaiheissa – osaa tukea asiakasta kriisityön menetelmin ja ohjata asiakasta erilaisiin itsehoitomenetelmien käyttämiseen myös traumaperäisiin stressioireisiin – tietää kriisiavun palvelut, lainsäädännön ja ohjeistukset – osaa toimia akuuteissa kriiseissä auttajana ja hahmottaa kriisityössä auttajana osaamisensa – ymmärtää sekundaarisen traumaattisen stressin (myötätuntostressin) itsehoidon ja hoidon merkityksen asiakastyössä – tietää kansallisen katastrofityön periaatteet ja verkostot.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Opintojakso koostuu kolmesta osiosta, jotka suoritetaan alla olevassa järjestyksessä: 1.Kriisit, kriisireaktiot ja kriisi-interventiot 2op 2.Kriisityön palvelut, lainsäädäntö ja ohjeistukset 2op 3.Reflektio 1op Tarkennettu sisältökuvaus: -erilaiset kriisit, akuutit kriisit (traumaattisten tilanteiden aiheuttamat kriisit), kriisireaktiot, toipumisprosessi ja toipumisen häiriöt -akuutin kriisityön ammatilliset valmiudet, menetelmät ja interventiot -akuutin kriisityön palvelujärjestelmä, lainsäädäntö ja ohjeistukset (arkielämän kriisitilanteet ja suuronnettomuudet) -omien kriisityön valmiuksien ja voimavarojen tunnistaminen ja kehittäminen -henkisen kuormittumisen, myötätuntostressin ja -uupumisen tunnistaminen ja ehkäisy Kyseessä on verkkototeutus, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu