Kriminaalityö

Takaisin

(5 op)

Kiinnostaako kriminaalityö? Tässä opintojaksossa pääset tutustumaan kriminaalityön perusteisiin! Opintojakson avulla perehdyt rikosseuraamusjärjestelmään ja alalla tehtävään työhön. Kriminaalityö on suunnattu sosiaalialan täydentäviin ammatillisiin opintoihin.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, sielunhoito
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: Kesä 2020 (25.5.-31.7.)
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – tuntee rikollisuuden selitysteorioita ja kriminaalityön periaatteita – tuntee kriminaalityön kentän eri toimijat sekä organisaatiot – tuntee kuntouttavan kriminaalihuoltotyön kokonaisuuden ja ajankohtaiset lainsäädäntö- ja kehittämishankkeet – tuntee kuntouttavat menetelmät nuorten rikoksentekijöiden ja vankilasta vapautuvien kanssa – osaa reflektoida omaa suhdettaan rikoksentekijöihin ja rikollisuuteen
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Kurssi koostuu kahdesta osiosta kriminaalityön perusteista (3 op) ja kuntouttavasta kriminaalityöstä, 2 op. Osiot muodostavat yhden kokonaisuuden ja niitä ei voi suorittaa erikseen. Opintojakson tavoitteena on perehtyä rikosseuraamusjärjestelmään ja alalla tehtävään työhön. Sisällöt: -Suomalainen kriminaalipolitiikka ja rikollisuuden selittämisen teoriat -Rikosseuraamusjärjestelmä -Rikosseuraamusalan työ ja toimintaympäristöt -Kuntouttava toiminta vankilassa ja yhdyskuntaseuraamuksessa -Läheis- ja vertaistyö -Kriminaalityön tutkimus- ja kehittämishankkeet Opintosuorituksen kuvaus Opintojakso toteutuu verkko-opetuksena moodle -oppimisalustalla. Orientaatioluento verkossa on pakollinen. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimispäiväkirjan ja kahden oppimistehtävän tekemistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
https://www.diak.fi/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu