Kriminaalityö

Takaisin

(5 op)

​Kiinnostaako kriminaalityö? Tässä avoimen amk:n opintojaksossa pääset tutustumaan kriminaalityön perusteisiin! Opintojakson avulla perehdyt rikosseuraamusjärjestelmään ja alalla tehtävään työhön.

Kriminaalityö on suunnattu sosiaalialan koulutusten loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tietää rikollisuuden selitysteorioita ja kriminaalityön periaatteita
– tuntee kriminaalityön kentän eri organisaatiot ja toimijat
– tuntee kuntouttavan kriminaalihuoltotyön kokonaisuuden ja ajankohtaiset lainsäädäntö- ja kehittämishankkeet
– osaa käyttää kuntouttavia työmenetelmiä nuorten rikoksentekijöiden ja vankilasta vapautuvien kanssa
– osaa reflektoida omaa suhdettaan rikoksentekijöihin ja rikollisuuteen
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – rikollisuuden selitysmallit
– kriminaalityön toimintaympäristöt, organisaatiot ja toimijat
– kuntouttava kriminaalityö
– rikosseuraamuksiin liittyvä keskeinen lainsäädäntö
– ammatillinen kriittinen reflektio

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu