Kristillinen kasvatus -paikallinen tutkinnon osa

Takaisin

(15 osp)

Haluatko syventää osaamistasi kirkon laaja-alaisessa kasvatustyössä ja kehittää pedagogisia valmiuksiasi? Pohditko omaa identiteettiäsi kirkon työntekijänä? Koulutuksessa vahvistat osaamistasi lapsi- ja perhelähtöisen jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteuttamisessa, raamattuteologiassa sekä perehdyt kirkon kasvatuksen monipuolisiin toimintamalleihin

Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa- noudattaa Suomen kirkon kasvatusta ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita- reflektoida omaa identiteettiään kirkon työntekijänä ja hengellisen kasvun tukijana- toteuttaa pedagogista toimintaa seurakunnassa- soveltaa kirkon opin keskeistä sisältöä- käyttää Raamatun kertomuksia työssään- ​suunnitella ja toteuttaa jumalanpalvelus- ja hartauselämää työryhmän jäsenenä.
Lisätietoja: Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen ​ vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä.

Tutkinto on mahdollista tehdä myös oppisopimuskoulutuksena. Tämä tutkinnon osa kuuluu kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon valinnaisiin tutkinnon osiin.

Huom! Tämä valinnainen tutkinnon osa ei pätevöitä seurakunnan lastenohjaajan tehtävään. Pätevyyteen vaaditaan kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan ammatillisten pakollisten tutkinnon osien sekä Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien työympäristössä -tutkinnon osan suorittaminen.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Eija Liimatainen, eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Eija Liimatainen, eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto