Kristillinen kasvatus - tutkinnon osa 

Takaisin

(15 osp)

Haluatteko syventää varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista kirkon laaja-alaisessa kasvatustyössä ja kehittää pedagogisia valmiuksiasi?

Koulutuksessa osallistujat vahvistavat omaa osaamistaan lapsi- ja perhelähtöisen jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteuttamisessa, raamattuteologiassa sekä perehdytään kirkon kasvatuksen monipuolisiin toimintamalleihin. 

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija osaa 

  • Noudattaa Suomen ev.lut kirkon kasvatusta ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 
  • Reflektoida omaa identiteettiään kirkon työntekijänä ja hengellisen kasvun tukijana 
  • Toteuttaa pedagogista toimintaa seurakunnassa 
  • Soveltaa kirkon opin keskeistä sisältöä 
  • Käyttää Raamatun kertomuksia työssään
  • Suunnitella ja toteuttaa jumalanpalvelus- ja hartauselämää työryhmän jäsenenä 

Lisätietoja: ​Ammatillisessa tutkinnossa hankittu osaaminen osoitetaan näytöissä. Näytöt järjestetään ensisijaisesti työpaikoilla aidoissa työelämän tilanteissa. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä.   Huom! Tämä valinnainen tutkinnon osa ei pätevöitä seurakunnan lastenohjaajan tehtävään. 

Tiedustelut kustannuksista: eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi 
Tiedustelut sisältö: eija.liimatainen@seurakuntaopisto.fi 
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
Aineistoa: https://www.seurakuntaopisto.fi/koulutustarjonta/ammatilliset-perustutkinnot/kasvatus-ja-ohjausalan-perustutkinto/kristillinen-kasvatus-15-osp/
Toteuttaja: STEP-koulutus