Kristinuskon historian perusteet

Takaisin

(5 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 18.9.-26.11.2023, verkko-opetus
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.9.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat kurssisivulla. Näet kurssin ilmoittautumisajan kurssisivun yläosasta. Ilmoittautumisajan ollessa käynnissä voit ilmoittautua kurssille Siirry ilmoittautumaan -painikkeesta.
Osaamistavoitteet: ​Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla kirkkohistorian oppiaineen erityspiirteitä suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin
  • pystyy nimeämään kirkkohistorian aikakausia ja periodisointiin liittyviä kysymyksiä
  • tunnistaa erilaisia lähdetyyppejä ja niiden tulkitsemiseen liittyviä kysymyksiä
  • tunnistaa kirkkohistoriassa käytettyjä menetelmiä ja näkökulmia sekä osaa tarkastella niiden vaikutusta historian esittämistapoihin
  • osaa hankkia kirkkohistorian alaan liittyvää tietoa ja käyttää alan tutkimusta

Lisätietoja: ​​Kristinuskon historian keskeisiä teemoja tietyistä aikakausista ja maantieteellisistä alueista käsin tarkasteltuna. Tutustuminen kirkkohistorian tutkimuksen perusteisiin.Koulutus on avointa yliopisto-opetusta, joka toteutetaan yhteisopetuksena teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kanssa. Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Katso tarkempi suoritustapa kurssin tiedoista kurssisivulta.
Kurssi on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja (30 op).

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: avoin-student@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoin-student@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain
Aineistoa: https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/otm-d1c83fa2-113c-4b6e-96fe-59dcc2452b87
Toteuttaja: Helsingin yliopisto