Kristinuskon muuttuvat kasvot

Takaisin

(2 op)

Luentosarja käsittelee kristinuskoja globaalissa, pluralistisessa maailmassa. Luennoilla pohditaan kristinuskon maantieteen muutosta sekä kontekstuaalisuuden ja kulttuurin merkitystä kristinuskon tulkinnoille mm Aasiassa ja Afrikassa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Opiskelijat, Papit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Muut, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 15.1., 18.1., 22.1., 29.1., 5.2., 12.2., 19.2. ja 26.2.2024 sekä 18.1.2024 Zoom-yhteys ja Itä-Suomen yliopisto, Joensuu
Ilmoittautuminen viimeistään: 5.1.2024
Sähköposti-ilmoittautuminen: kati.kemppainen@felm.org
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • tuntee kristinuskoihin ilmenemismuotoihin pluralistisessa maailmassa
 • ymmärtää, mitä tarkoittaa kristinuskon maantieteen muutos, ja mitä kontekstuaalisuus ja kulttuuri merkitsevät kristinuskon tulkinnoille mm Aasiassa ja Afrikassa.
Lisätietoja: ​Luentosarja järjestetään yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osaston, Suomen Lähetysseuran ja Kuopion tuomiokapitulin kanssa.

Luennot Itä-Suomen Yliopistossa teologian osastossa Joensuussa ja etätoteutuksena Zoom-yhteydellä 15.1.-26.2.2024 välisenä aikana maanantaisin klo 9-11 paitsi torstaina 18.1. klo 10-15.30 (Missiologinen seminaari) seuraavina päivinä: 15.01.2024, 18.1.2024, 22.01.2024, 29.01.2024, 05.02.2024, 12.02.2024, 19.02.2024 ja 26.02.2024.Kurssin suorittaminen hyväksytysti:Läsnäolo 75% luennoilla. Poissaolot korvataan siten, että etsitään ko. luennon aihetta käsittelevää oppimismateriaalia ja tehdään osallistumista korvaava 1-2 s mittainen essee, joka toimitetaan kati.kemppainen@felm.org oppimispäiväkirjan palauttamisen yhteydessä. Oppimispäiväkirja: 10-12 s, jossa pohditaan luennoilla esillä olleita asioita yhdessä oheislukemiston kanssa (pakollisen aineiston lisäksi valitaan vähintään yksi vaihtoehtoisista materiaaleista). Palautetaan sähköisesti 15.3.2024 mennessä kati.kemppainen@felm.org . Kurssin arvostelu hyväksytty tai hylätty, tulokset viim. 2.4.2024. Pakollinen aineisto: Ovet auki. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026. https://evl.fi/documents/1327140/77189567/suomen-ev.lut.kirkon-strategia-vuoteen-2026.pdf Valinnainen aineisto (valitse vähintään yksi)

 • Mission in Context: Transformation, Reconciliation, Empowerment. An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission. 2005. https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DMD-Mission-in-Context-EN-low.pdf (Voi käyttää myös suomenkielistä ”Lähetys kontekstissa: muutos, sovinto, voimaannuttaminen)
 • Yhdessä kohti elämää. Lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa. (Kirkkojen Maailmanneuvosto) 2012. https://evl.fi/documents/1327140/39487587/16_2013_L%25E4hetysteologinen+aikakausikirja+nettiin.pdf/8c534e33-80e9-f9f8-7f1a-faa8db916212, s.5-26
 • Elämään ja oikeudenmukaisuuteen. 2015. Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta ja yhteistyön periaatteet. https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2017/06/Teologinen_asiakirja_Suomen-L%C3%A4hetysseura.pdf
 • Kieli: Suomi
  Tiedustelut kustannuksista: Kati Kemppainen, kati.kemppainen@felm.org
  Tiedustelut sisältö: Kati Kemppainen, kati.kemppainen@felm.org
  Toteuttaja: Itä-Suomen yliopisto
  Yhteistyökumppanit: Kuopion hiippakunta