Kristinuskon muuttuvat kasvot

Takaisin

(2 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Opiskelijat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Diakonit ja diakonissat
Aika ja paikka: 11.1.-15.3.2022 (ei 15.2 eikä 1.3.) tiistaisin klo 16-18 etäopetuksena; Huom! Zoom-linkin verkkototeutukseen saa kati.kemppainen@felm.org
Ilmoittautuminen viimeistään: 11.1.2022
Ilmoittautumisen lisätiedot: etäopetuksena pidettäviin luentoihin ei ole ilmoittautumista. Huom! Zoom-linkin verkkototeutukseen saa kati.kemppainen@felm.org
Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää, mitä seurauksia kristinuskon painopisteen siirtymisellä pohjoisesta ja lännestä itään ja etelään on kristinuskon tulkinnoille, opille, etiikalle ja käytännöille. Hän myös ymmärtää, mitä kontekstualisuus merkitsee.
Lisätietoja: ​Kurssin suorittaminen hyväksytysti edellyttää:Oppimispäiväkirja: 8-10 s, jossa pohditaan luennoilla esillä olleita asioita yhdessä oheislukemiston kanssa (pakollisen aineiston lisäksi valitaan vähintään yksi vaihtoehtoisista materiaaleista). Palautetaan sähköisesti 31.3.2022 mennessä kati.kemppainen@felm.org . Kurssin arvostelu hyväksytty tai hylätty, tulokset viim. 13.4.2022. Pakollinen aineisto: Ovet auki. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026. https://evl.fi/documents/1327140/77189567/suomen-ev.lut.kirkon-strategia-vuoteen-2026.pdfValinnainen aineisto (valitse vähintään yksi)1. Mission in Context: Transformation, Reconciliation, Empowerment. An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission. 2005. https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DMD-Mission-in-Context-EN-low.pdf (Voi käyttää myös suomenkielistä ”Lähetys kontekstissa: muutos, sovinto, voimaannuttaminen) 2. Yhdessä kohti elämää. Lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa. (Kirkkojen Maailmanneuvosto) 2012. https://evl.fi/documents/1327140/39487587/16_2013_L%25E4hetysteologinen+aikakausikirja+nettiin.pdf/8c534e33-80e9-f9f8-7f1a-faa8db916212, s.5-26

3. Elämään ja oikeudenmukaisuuteen. 2015. Suomen Lähetysseuran toiminnan teologinen perusta ja yhteistyön periaatteet. https://felm.suomenlahetysseura.fi/wp-content/uploads/2017/06/Teologinen_asiakirja_Suomen-L%C3%A4hetysseura.pdf

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Kati Kemppainen kati.kemppainen@suomenlahetysseura.fi
Tiedustelut sisältö: Kati Kemppainen kati.kemppainen@suomenlahetysseura.fi
Linkki kotisivulle: https://www.kuopionhiippakunta.fi
Toteuttaja: Kuopion hiippakunta
Yhteistyökumppanit: Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan teologian osasto, Suomen Lähetysseura