Kristittynä henkisyyden ajassa

Takaisin

(1,50 op)

​​Uushenkisyys on yhä enemmän osa toimintaympäristöämme. Mistä ilmiössä on kyse? Miten voimme kommunnikoida uushenkisten kanssa? Ja millaista on kristillinen spiritualiteetti, joka puhuttelee tässä ajassa? Etsimme yhdessä uudenlaista tapaa elää uskoa ja todistaa Kristuksesta ottaen huomioon karismaattisuuden ja hiljaisuuden näkökulmia.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Papit, Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Etäpäivä 27.1.2023 ja lähijakso 24.-25.3.2023 Tampereella.
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.11.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti-ilmoittautuminen: timo@hengenuudistus.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja ymmärtää uushenkisyyttä ilmiönä ja erityisesti uushenkisen ihmisen ajatusmaailmaa sekä tuntee kristillisestä uskosta nousevia työkaluja ja ajatusmalleja, jotka voisivat puhutella henkisiä etsijöitä. Osallistuja osaa kohdata uushenkisiä ihmisiä avoimesti ja rakkaudellisesti kristillisestä identiteetistä tinkimättä.
Lisätietoja: ​​Koulutus muodostuu yhdestä etäpäivästä ja vuorokauden mittaisesta lähijaksosta. Kohtaamisten välissä luetaan itse valittua kirjallisuutta aihepiiristä sekä tehdään käytännön harjoitus uushenkiseen maailmaan tutustuen.

Kouluttajina toimivat toiminnajohtaja Timo Pöyhönen, pastori Henri Järvinen ja liiketerapeutti Asta Lehtimäki sekä uushenkisestä taustasta kristityiksi kääntyneet diakoni Marion Routti ja Kipa Mikkola.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Kurssimaksu 100 euroa.
Täysihoito: Lähijakson kulut tarkentuvat mutta ovat noin 100-120 euroa.
Tiedustelut kustannuksista: timo@hengenuudistus.fi
Tiedustelut sisältö: timo@hengenuudistus.fi / 046 9217595
Linkki kotisivulle: https://www.hengenuudistus.fi
Aineistoa: https://www.hengenuudistus.fi/henkisyys
Toteuttaja: Hengen uudistus kirkossamme ry