Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta

Takaisin

(5 op)

Haluatko osaamista moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuvaan työ-, ohjaus- ja neuvontatyöhön? Tällä opintojaksolla kehität osaamistasi mm. kulttuurisensitiivisestä työotteesta, kulttuurien ja uskontojen välisestä vuoropuhelusta ja ohjauksesta sekä neuvontatyöstä. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Lähetys, uskontodialogi sekä kulttuurien ja uskontojen moninaisuus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.8.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– osaa tehdä kulttuurien välistä neuvonta- ja ohjaustyötä
– kehittää ja syventää kulttuurisensitiivistä ammatillista työotetta
– tuntee erilaisia vähemmistöjä ja osaa työskennellä kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
– tuntee kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
– osaa edistää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua asiakastyössä
– osaa analysoida ja kehittää kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä
– ymmärtää kulttuurien välistä viestintää ja osaa toimia tulkin kanssa.
Lisätietoja: Sisältö
– kulttuurien välinen neuvonta ja ohjaus
– kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
– vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
– kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
– kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
– kulttuurien välinen neuvonta- ja ohjaustyö
– kulttuurien välinen viestintä ja tulkkaus
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opinnoissa tarvitaan moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana. Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta on osa Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuteen, mikäli olet kiinnostunut myös kotouttavasta työstä maahan muuttaneiden parissa ja moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 € (oikeus muutoksiin pidätetään)
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20240527121455KO001916