Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta

Takaisin

(5 op)

Haluatko osaamista moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuvaan työ-, ohjaus- ja neuvontatyöhön? Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään mm. kulttuurisensitiiviseen työotteeseen, kulttuurien ja uskontojen väliseen vuoropuheluun ja ohjaus ja neuvotatyöhön.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille. Opinnoissa tarvitaan moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija
– osaa tehdä kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä
– syventää ja kehittää kulttuurisensitiivistä ammatillista työotetta
– tuntee erilaisia vähemmistöjä ja osaa työskennellä kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
– osaa edistää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua asiakastyössä
– tuntee kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
– osaa analysoida ja kehittää kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä
Lisätietoja: Ydinsisällöt- kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvonta
– kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
– vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
– kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
– kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
– kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvontatyö

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta on osa Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuten, mikäli olet kiinnostunut myös kotouttavasta työstä maahan muuttaneiden parissa ja moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu