Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta

Takaisin

(5 op)

Laajenna osaamistasi kulttuurien välisestä ohjauksesta ja neuvonnasta! Tämä opintojakso keskittyy vähemmistöjen kanssa työskentelyyn sekä kulttuurien ja uskontojen väliseen vuoropuheluun. Opintojakso kuuluu sosiaalialan keskivaiheen suuntaaviin opintoihin ja se on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat syventää osaamistaan monikulttuurisuudesta.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2020
Sähköposti ja puhelin: avoin@diak.fi, p. 040 509 5165​​​​
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkempi ilmoittautumislinkki tulee Diakin internet-sivuille myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija -osaa tehdä kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä -syventää ja kehittää kulttuurisensitiivistä ammatillista työotetta -tuntee erilaisia vähemmistöjä ja osaa työskennellä kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa -osaa edistää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua asiakastyössä -tuntee kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet -osaa analysoida ja kehittää kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: MON01 Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta -opintojakso on yksi osa Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä -opintokokonaisuutta. Opintojakson lisäksi kannattaa perehtyä MON02 Kotouttava työ maahan muuttaneiden parissa sekä MON03 Moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmät -opintojaksoihin. Kyseessä on verkkototeutus, jossa saattaa olla aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Opintojaksojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista sekä kirjallisuuteen perehtymistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu