Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta

Takaisin

(5 op)

​Haluatko osaamista moninaisuuden ja monikulttuurisuuden konteksteissa ja verkostoissa tapahtuvaan työ-, ohjaus- ja neuvontatyöhön? Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään mm. kulttuurisensitiiviseen työotteeseen, kulttuurien ja uskontojen väliseen vuoropuheluun ja ohjaus ja neuvontatyöhön.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutusten loppuvaiheen opintoihin ja se soveltuu sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Verkkototeutus, Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät ja Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– osaa tehdä kulttuurien välistä neuvonta- ja ohjaustyötä
– kehittää ja syventää kulttuurisensitiivistä ammatillista työotetta
– tuntee erilaisia vähemmistöjä ja osaa työskennellä kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
– tuntee kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
– osaa edistää kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua asiakastyössä
– osaa analysoida ja kehittää kulttuurien välistä ohjaus- ja neuvontatyötä
– ymmärtää kulttuurien välistä viestintää ja osaa toimia tulkin kanssa.
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt:- kulttuurien välinen neuvonta ja ohjaus- kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote- vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa- kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet- kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu- kulttuurien välinen neuvonta- ja ohjaustyö- kulttuurien välinen viestintä ja tulkkaus. Opinnoissa tarvitaan moninaisuuden ja monikulttuurisuuden perusteiden hallintaa. Lisäksi opiskelijalla on hyvä olla sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmiin, käytäntöihin ja yhteistyöverkostoihin liittyvää tietoa ja tuntemusta ennen ao. opintojen suorittamista.

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana. Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta on osa Moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä -opintokokonaisuutta. Tutustu koko osaamiskokonaisuuteen, mikäli olet kiinnostunut myös kotouttavasta työstä maahan muuttaneiden parissa ja moninaisuustyön ja monikulttuurisen sosiaalialan työn menetelmistä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu