Kulttuurien välinen vuorovaikutus kohtaamistyössä

Takaisin

(1 op)

​​Kulttuurien välinen vuorovaikutus kohtaamistyössä -valmennus tuottaa työntekijöille keinoja ja rohkeutta toimia osallistavasti eri kulttuureista toimivien henkilöiden kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Vapaaehtoistoiminta, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kiinteistötoimen työntekijät, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja osaa toimia ja luottaa itseensä toimiessaan eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa, myös ilman yhteistä kieltää.

Osallistuja osaa hyödyntää keinoja toimia ilman yhteistä kieltä.

Osallistuja tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja kykenee kyseenalaistamaan niitä itse.

Osallistuja hallitsee ja osaa käyttää erilaisia menetelmiä eri kulttuureista tulevien ihmisten osallisuuden tukemiseen.

Lisätietoja: ​​Valmennus räätälöidään aina tilaajan tarpeen mukaan. Valmennuksessa paneudutaan mukana olevien henkilökohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään konkreettisten esimerkkien kautta, kuinka rakentaa yhteistyötä ja toimintaa eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Valmennuksessa voidaan käsitellä tarpeen mukaan myös traumatietoisuutta mm. pakolaisten kanssa toimiessa.

Valmennuksissa mukana myös aiheen kokemusasiantuntija.

Diakonissalaitoksella on pitkä kokemus maahanmuuttajien kohtaamisesta ja heidän osallisuutensa sekä toimijuutensa vahvistamisesta myös ilman yhteistä kieltä

Kieli: Suomi
Kustannusten lisätiedot: Koulutuksen hinta riippuu osallistujien määrästä ja vaihtelee 100-150€/hlö ryhmän koosta riippuen.
Tiedustelut kustannuksista: Yhdessä elämisen taitokeskus, Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö, Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi, +358504642728
Tiedustelut sisältö: Yhdessä elämisen taitokeskus, Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö, Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi, +358504642728
Aineistoa: https://www.hdl.fi/ye-taitokeskus/mika-on-yhdessa-elamisen-taitokeskus/
Toteuttaja: Diakonissalaitos