Kulttuurien välinen vuorovaikutus kohtaamistyössä

Takaisin

(1 op)

Kulttuurien välinen vuorovaikutus kohtaamistyössä -valmennus tuottaa työntekijöille keinoja ja rohkeutta toimia osallistavasti eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja osaa toimia ja luottaa itseensä toimiessaan eri kulttuureista tulevien henkilöiden kanssa, myös ilman yhteistä kieltää.

Osallistuja on saanut keinoja toimia ilman yhteistä kieltä.

Osallistuja tunnistaa omia ennakkoluulojaan ja kykenee kyseenalaistamaan niitä itse.

Osallistuja hallitsee ja osaa käyttää erilaisia menetelmiä eri kulttuureista tulevien ihmisten osallisuuden tukemiseen.

Lisätietoja: ​​Valmennus räätälöidään aina tilaajan tarpeen mukaan.Valmennuksessa paneudutaan mukana olevien henkilökohtaisiin kysymyksiin ja käsitellään konkreettisten esimerkkien kautta, kuinka rakentaa yhteistyötä ja toimintaa eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Valmennuksessa voidaan sivuta tarpeen mukaan myös traumatietoisuutta mm. pakolaisten kanssa toimiessa. Valmennuksissamme mukana myös aiheen kokemusasiantuntija.

Diakonissalaitoksella on pitkä kokemus maahanmuuttajien kohtaamisesta ja heidän osallisuutensa sekä toimijuutensa vahvistamisesta myös ilman yhteistä kieltä.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Yhdessä elämisen taitokeskus, Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi, +358504642728
Tiedustelut sisältö: Yhdessä elämisen taitokeskus, Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Saara Simonen, saara.simonen@hdl.fi, +358504642728
Linkki kotisivulle: https://www.hdl.fi/ye-taitokeskus/mika-on-yhdessa-elamisen-taitokeskus/
Toteuttaja: Diakonissalaitos