Kuormittavat elämäntilanteet perheessä – seurakunnan perhetoiminnan mahdollisuudet

Takaisin

(1,5 op)

Miten seurakunta kohtaa perheitä kuormittavissa elämäntilanteissa? Millaisia valmiuksia tulisi olla nopeaan auttamiseen? Miten perhetoiminnan ja diakonian välistä yhteistyötä voi vahvistaa? Tule pohtimaan seurakunnan perhetoiminnan mahdollisuuksia kulkea perheen rinnalla heidän erityisissä elämäntilanteissa.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus, perhetyö ja -toiminta
Kohderyhmä: lastenohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 10.-12.2.2020 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.1.2020
Osaamistavoitteet: Osallistuja ymmärtää erilaisissa elämäntilanteissa olevien, tukea tarvitsevien perheiden tarpeita ja osaa tarjota heille apua erityisissä ja kuormittavissa elämäntilanteissa. Hän osaa ohjata perhettä eteenpäin kunnan perus- ja erityispalveluihin.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 240 €
Täysihoito: 187 € (2 hh) / 217 € (1 hh)
Kustannusten lisätieto: Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 124 € / 2 hh tai 154 € / 1 hh. Ateriapaketti 63 €
Tiedustelut: Kaisa Aitlahti, Johanna Heikkinen kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi, johanna.heikkinen@nuorikirkko.fi
Lisätietoja: Koulutuksen sisältöjä: ennaltaehkäisevä perhetoiminta, kasvatuksen ja diakonian välisen yhteistyön vahvistaminen, perheiden hyvinvoinnin tukeminen kuormittavissa elämäntilanteissa, perheen voimavarojen vahvistaminen. 3 lähiopiskelupäivää
http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
Toteuttaja: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppani: Nuori kirkko ry