Kutsuttuna kirkon työhön – kirkon työssä aloittavien valmennus Espoon hiippakunnassa

Takaisin

(3 op)

​Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen voivat osallistua kaikki Espoon hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien uudet työntekijät. Valmennuksessa yhdistyvät kirkon virkaan vihittävien ordinaatiovalmennus sekä Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä -orientoitumiskoulutus. Valmennuksen tavoitteena on tukea kirkon työssä aloittavaa työntekijää. Vihkimystä hakevien edelleytykset tarkistetaan valmennukseen hakeutumisen yhteydessä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Spiritualiteetti, Työelämätaidot, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Uudet työntekijät, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: Syksy 2022, Espoon hiippakunta
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Sähköposti-ilmoittautuminen: ilmo.espoo@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu, työtehtävä ja sähköpostiosoite. Pappis- ja diakonian virkaan vihkimystä hakevat lähettävät hakemuksensa tuomiokapituliin 19.9.2022 mennessä. Tarkempi ohjeistus löytyy hiippakunnan nettisivuilta.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja:
-vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä tehtävästä,
-jäsentää ammattinsa ja ammattitaitonsa seurakunnan/kirkon työn kokonaisuuteen sekä
-hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä

Lisätietoja: ​Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen kuuluvat haastattelut, hiljaisuuden retriitti, valmennusjakso, vierailu piispalaan, publiikki, juhlamessu, perehdytys sekä valmennuksen/koulutuksen päätyttyä käynnistyvä vuoden mittainen ryhmämentorointi.
Kieli: Suomi
Täysihoito: Ruokailut ja majoitus sisältyvät valmennukseen.
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse matkakustannuksista, yhteiskuljetusta ei järjestetä.
Tiedustelut kustannuksista: carolina.koski@evl.fi
Tiedustelut sisältö: Hiippakuntadekaani
Linkki kotisivulle: https://www.espoonhiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/kutsuttuna-kirkon-tyohon-valmennus/
Toteuttaja: Espoon hiippakunta