Kutsuttuna kirkon työhön – Kirkon työssä aloittavien valmennus Espoon hiippakunnassa, kevät 2020

Takaisin

(3 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus, orientaatio ja perehdyttäminen, Raamatun tulkinta ja käyttö, seurakuntien musiikkitoiminta, spiritualiteetti
Kohderyhmä: kanttorit, uudet työntekijät, lähetyssihteerit, nuorisotyöntekijät, lapsityöntekijät
Aika ja paikka: Kevät 2020, Espoon hiippakunta
Ilmoittautuminen viimeistään: 23.3.2020
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen: ilmo.espoo@evl.fi.

Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu, työtehtävä, sähköpostiosoite, ruokavaliotiedot ja laskutusosoite, jos se on muu kuin seurakunnan Kipa-osoite.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimystä hakevat lähettävät hakemuksensa suoraan tuomiokapituliin 23.3.2020 mennessä (tarkempi ohjeistus hiippakunnan nettisivuilla).

Osaamistavoitteet: Osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä, jäsentää ammattinsa ja ammattitaitonsa seurakunnan/kirkon työn kokonaisuuteen sekä hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.
Kieli: suomi
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Tiedustelut: hiippakuntasihteeri Kati Pirttimaa kati.pirttimaa@evl.fi 050 342 7007
Lisätietoja: Espoon hiippakunnassa orientoitumiskoulutus ja ordinaatiovalmennus toteutetaan yhteisenä Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksena.
Linkki kotisivulle: https://www.espoonhiippakunta.fi/