Kutsuttuna kirkon työhön – Kirkon työssä aloittavien valmennus Espoon hiippakunnassa, kevät 2021

Takaisin

(3 op)

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen voivat osallistua kaikki Espoon hiippakunnan seurakuntien uudet työntekijät. Valmennuksessa yhdistyvät kirkon virkaan vihittävien ordinaatiovalmennus sekä Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä –orientoitumiskoulutus.

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen kuuluvat haastattelut, hiljaisuuden retriitti, valmennusjakso, vierailu piispalaan, publiikki, juhlamessu, perehdytys sekä valmennuksen/koulutuksen päätyttyä käynnistyvä vuoden mittainen ryhmämentorointi. Valmennuksen tavoitteena on tukea kirkon työssä aloittavaa työntekijää. Vihkimystä hakevien edellytykset saada vihkimys tarkistetaan valmennukseen hakeutumisen yhteydessä.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Orientaatio ja perehdyttäminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Uudet työntekijät, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Perheneuvojat, Viestintätehtävissä toimivat, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Hallinnon ja talouden työntekijät
Aika ja paikka: Kevät 2021, Espoon hiippakunta
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Sähköposti: ilmo.espoo@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu, työtehtävä, sähköpostiosoite. Pappis- ja diakonian virkaan vihkimystä hakevat lähettävät hakemuksensa tuomiokapituliin 29.3.2021 mennessä. Tarkempi ohjeistus löytyy hiippakunnan nettisivuilta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä, jäsentää ammattinsa ja ammattitaitonsa seurakunnan/kirkon työn kokonaisuuteen sekä hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.
Kieli: Suomi
Täysihoito: Ruokailut ja majoitus sisältyvät valmennukseen.
Muut kustannukset: Matkakulut ja päivärahat
Tiedustelut kustannuksista: carolina.koski@evl.fi
Tiedustelut sisältö: kati.pirttimaa@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.espoonhiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/kutsuttuna-kirkon-tyohon-valmennus/
Toteuttaja: Espoon hiippakunta