Kutsuttuna kirkon työhön – Kirkon työssä aloittavien valmennus Espoon hiippakunnassa, syksy 2019

Takaisin

(3 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus, orientaatio ja perehdyttäminen, Raamatun tulkinta ja käyttö, seurakuntien musiikkitoiminta, spiritualiteetti
Kohderyhmä: kanttorit, uudet työntekijät, lähetyssihteerit, lapsityöntekijät, nuorisotyöntekijät
Aika ja paikka: Syksy 2019, Espoon hiippakunta
Ilmoittautuminen viimeistään: 25.9.2019
Ilmoittautumislinkki: http://notes.evl.fi/vanhasak.nsf/sp?open&cid=ilmoittautumineninfo&kanta=koulutus2019.nsf&id=563029A4FED3057BC225826C00204165
Ilmoittautumisen lisätiedot: Sähköinen ilmoittautuminen "Hakeudu koulutukseen" -linkistä. Pappis- ja diakonian virkaan vihkimystä hakevat lähettävät hakemuksensa suoraan tuomiokapituliin 25.9.2019 mennessä. Tarkempi ohjeistus hiippakunnan nettisivuilla.
Osaamistavoitteet: Osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä, jäsentää ammattinsa ja ammattitaitonsa seurakunnan/kirkon työn kokonaisuuteen sekä hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.
Kieli: suomi
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Tiedustelut: hiippakuntasihteeri Kati Pirttimaa kati.pirttimaa@evl.fi 050 342 7007
Lisätietoja: Espoon hiippakunnassa orientoimiskoulutus ja ordinaatiovalmennus toteutetaan yhteisenä Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksena.
Linkki kotisivulle: https://www.espoonhiippakunta.fi/