Kutsuttuna kirkon työhön – Kirkon työssä aloittavien valmennus Espoon hiippakunnassa, syksy 2020

Takaisin

(3 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus, orientaatio ja perehdyttäminen, Raamatun tulkinta ja käyttö, seurakuntien musiikkitoiminta, spiritualiteetti
Kohderyhmä: kanttorit, uudet työntekijät, lähetyssihteerit, lapsityöntekijät, nuorisotyöntekijät
Aika ja paikka: Syksy 2020, Espoon hiippakunta
Ilmoittautuminen viimeistään: 21.9.2020
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen: ilmo.espoo@evl.fi.

Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu, työtehtävä, sähköpostiosoite, ruokavaliotiedot ja laskutusosoite, jos se on muu kuin seurakunnan Kipa-osoite.

Pappis- ja diakonian virkaan vihkimystä hakevat lähettävät hakemuksensa suoraan tuomiokapituliin 21.9.2020 mennessä. Tarkempi ohjeistus hiippakunnan nettisivuilla.

Osaamistavoitteet: Osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä, jäsentää ammattinsa ja ammattitaitonsa seurakunnan/kirkon työn kokonaisuuteen sekä hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.
Kieli: suomi
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Tiedustelut: hiippakuntasihteeri Kati Pirttimaa kati.pirttimaa@evl.fi 050 342 7007
Lisätietoja: Espoon hiippakunnassa orientoimiskoulutus ja ordinaatiovalmennus toteutetaan yhteisenä Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksena.
Linkki kotisivulle: https://www.espoonhiippakunta.fi/