Kutsuttuna kirkon työhön – Kirkon työssä aloittavien valmennus Espoon hiippakunnassa, syksy 2021

Takaisin

(3 op)

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen voivat osallistua kaikki
Espoon hiippakunnan seurakuntien uudet työntekijät. Valmennuksessa
yhdistyvät kirkon virkaan vihittävien ordinaatiovalmennus sekä
Osallisena kirkon uskosta ja tehtävästä –orientoitumiskoulutus.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Orientaatio ja perehdyttäminen
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Kanttorit, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: Syksy 2021, Espoon hiippakunta
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Sähköposti: ilmo.espoo@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu ja sähköpostiosoite. Pappis- ja diakonian virkaan vihkimystä hakevat lähettävät hakemuksensa suoraan tuomiokapituliin 23.9.2021 mennessä. Tarkempi ohjeistus löytyy tuomiokapitulin nettisivuilta.
Osaamistavoitteet: Osallistuja vahvistaa käsitystään kirkon olemuksesta ja sen hengellisestä perustehtävästä, jäsentää ammattinsa ja ammattitaitonsa seurakunnan/kirkon työn kokonaisuuteen sekä hahmottaa hengellisen elämän hoitamisen merkityksen osana kirkon työntekijän ammatti-identiteettiä.
Lisätietoja:

Kutsuttuna kirkon työhön -valmennukseen kuuluvat haastattelut, hiljaisuuden retriitti, valmennusjakso, vierailu piispalaan, publiikki,  juhlamessu, perehdytys sekä valmennuksen/koulutuksen päätyttyä käynnistyvä vuoden mittainen ryhmämentorointi. Valmennuksen tavoitteena on tukea kirkon työssä aloittavaa työntekijää. Vihkimystä hakevien edellytykset saada vihkimys tarkistetaan valmennukseen hakeutumisen yhteydessä.

Kieli: Suomi
Täysihoito: Ruokailut ja majoitus sisältyvät valmennukseen.
Muut kustannukset: Matkakustannukset
Tiedustelut kustannuksista: carolina.koski@evl.fi
Tiedustelut sisältö: kati.pirttimaa@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://www.espoonhiippakunta.fi/kirkkoon-toihin/kutsuttuna-kirkon-tyohon-valmennus/
Toteuttaja: Espoon hiippakunta