Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Takaisin

(8 op)

Koulutus peruutettu.

LKD-koulutus on monipuolinen, näkökulmia avaava koulutus kirkon lähetystyöhön, kansainväliseen toimintaan, monikulttuurisuustyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Vaikka koulutus on suunniteltu lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan päätoimiseen tehtävään, suositellaan koulutusta myös sivutoimisille, palkkiotoimisille ja vapaaehtoisille lähetyssihteereille ja lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajille.​

Koulutus järjestetään verkko-opetuksena. Yhteiset verkkotapaamiset pidetään 19.20.1.2022, 17.-18.3.2022 ja 7.-8.4.2022. Koulutus kuuluu Centria-ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogikoulutukseen vapaasti valittavana opintona ja tarjotaan myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta täydennyskoulutuksena. Koulutukseen kuuluu lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan (ent. lähetyssihteeri) työhön tutustuminen seurakunnassa. Lähiopetukseen kuuluu lähetyksen ja kansainvälisen diakonian asiantuntijoiden vierailuluentoja.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Opiskelijat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 17.1.-8.4.2022 Kokkola. Verkko-opetus ei edellytä läsnäoloa Kokkolassa.
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.1.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija ymmärtää kirkon lähetystehtävän teologisen merkityksen ja tuntee kansainvälisen diakonian perustavat lähtökohdat.
Opiskelija osaa hoitaa seurakunnan lähetykseen ja kansainväliseen diakoniaan liittyviä käytännöllisiä ja hallinnollisia tehtäviä sekä ohjata lähetyksen ja kansainvälisen diakonian vapaaehtoistoimintaa. Opiskelija tutustuu seurakunnan kansainväliseen toimintaan lähetyssihteerin tai lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan opastuksella.

Lisätietoja: ​​Koulutus järjestetään verkko-opetuksena käyttäen Teams- ja Zoom-alustoja. Opiskelijalla edellytetään olevan käytössään ääniominaisuuksilla ja kameralla varustettu tietokone ja internet-yhteys.

Koulutukseen suoritustapoina on oppimistehtäviä, kuten oppimispäiväkirja, esseekirjoitusta ja portfolio lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan työstä.

Koulutuksen vastuuopettaja on Centria-ammattikorkeakoulun yliopettaja Vesa Nuorva. Luennoitsijoina ja työpajojen vetäjinä on lähetyksen ja kansainvälisen diakonian asiantuntijoita.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 80 euroa. Oikeus muutoksiin pidätetään.
Täysihoito: Opetus tapahtuu verkossa, joten täysihoitohintaa ei ole. Jos opiskelija osallistuu opetukseen Kokkolassa, hän järjestää itse majoituksen.
Kustannusten lisätiedot: Koulutus antaa kirkon nuorisotyönohjaajan, varhaiskasvatuksenohjaajan, diakonin ja diakonissan kelpoisuuksiin liitettynä kelpoisuuden lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan päätoimiseen virkaan (Kirkon säädöskokoelma 136).
Tiedustelut kustannuksista: vesa.nuorva@centria.fi, puh. 0444492640
Tiedustelut sisältö: vesa.nuorva@centria.fi, puh. 0444492640
Toteuttaja: Centria-ammattikorkeakoulu
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kirkon lähetystyön keskus, Oulun hiippakunta, kirkon lähetysjärjestöt