Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Takaisin

(8 op)

Jos haluat työskennellä lähetyssihteerinä tai lähetyksen ja kansainvälisen työn ohjaajana seurakunnassa, tämä koulutus on juuri sinulle! Opintojakso kuuluu tutkinnon loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin sosiaali- ja terveysalalla.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – tuntee lähetyksen ja kansainvälisen diakonian perusteet ja keskeiset ajankohtaiset kysymykset – osaa jäsentää lähetyksen ja kansainvälisen diakonian seurakunnan toiminnan kokonaisuuteen ja luoda seurakuntalaisille mahdollisuuksia sitoutua kansainväliseen vastuuseen – hahmottaa lähetyksen ja kansainvälisen diakonian koti- ja ulkomaisten verkostojen perusrakenteet – osaa koordinoida ja kehittää seurakunnan kansainvälistä toimintaa muiden työntekijöiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 120 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Koulutus sisältää: LK01 Missiologian ja kansainvälisen diakonian perusteet 3 op sekä LKD02 Lähetyssihteerin ammatillinen työ 5 op -opintojaksot. Koulutukseen sisältyy yksi hiippakuntapäivä, jonka ajankohta ei ole vielä tiedossa. Koulutus toteutetaan verkko-toteutuksena, joka saattaa sisältää aikaan sidottua opetusta. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti vaatii kirjallisuuteen perehtymistä sekä kirjallisten tehtävien tekemistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu