Lähiesimiestyön ammattitutkinto – positiivinen ja rohkea johtaminen muutoksessa

Takaisin

(150 osp)

​Muutos tarvitsee rohkeita esihenkilöitä ja positiivista ilmapiiriä. Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa uutta osaamista positiivisesta johtajuudesta ja henkilöstötyöstä sekä toimintatapoja muutosten johtamiseen. Tavoitteena on edistää työyhteisön tuloksellisuutta hyvän työilmapiirin, vuorovaikutuksen ja kyvykkyyksien johtamisen avulla.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtajat / lähijohtajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Koulutus alkaa 19.9.2023 , STEP- koulutus, verkkokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.8.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Haku ( tai ilmoittautuminen koulutukseen) 3.10.2022- 31.8.2023
Osaamistavoitteet: ​Tavoitteena on, että opiskelija osaa • suunnitella ja johtaa henkilöstöryhmien työskentelyä muuttuvissa tilanteissa • edistää hyvää työilmapiiriä, vuorovaikutusta ja ratkaisukeskeisyyttä • perehdyttää työntekijöitä tehtäviinsä • kehittää toiminnan kannattavuutta • toimia esimiestyössä tavoitteiden ohjaamana.
Lisätietoja: ​Lähijohtajan vaikutus työyhteisön tunneilmapiiriin ja työstä innostumiseen on merkittävä, ja hyvinvoiva työyhteisö pystyy paremmin vastaamaan myös ulkopuolelta tuleviin muutostarpeisiin. Koulutus tarjoaa positiivisen johtajuuden näkökulman lähijohtamiseen ja soveltuu jo pidempään esihenkilöinä toimineille, mutta myös uusille esihenkilöille. Koulutus valmentaa suorittamaan lähiesimiehen ammattitutkinnon ja on tarkoitettu esimerkiksi tiimien vetäjille ja esihenkilönä seurakunnissa toimiville. Suoritettavia tutkinnon osia ovat lähiesimiehenä toimiminen ja valinnaisina tutkinnon osina joko henkilöstötyö, toiminnan kannattavuuden parantaminen, asiakassuhteiden kehittäminen tai lähiesimiestyöhön liittyvä kehittämishankkeen suunnittelu. Tutkinnon suorittamiseen sisältyy henkilö- ja ryhmäkohtaista ohjausta. Tutkintoon valmistava koulutus koostuu koulutuspäivistä (n. 10 pv), etäopiskelusta sekä osaamisen näytöistä ja arvioinnista omassa työssä. Koulutus järjestetään verkko-oppimisympäristössä. Voit osallistua virtuaalisesti koulutuspäiviin tai kuunnella tallenteet myöhemmin sinulle sopivana aikana. Voit tehdä tutkinnon myös oppisopimuskoulutuksena.
Osallistumismaksu: Oppisopimuskoulutuksena 100 €, muutoin 500 €.
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: Koulutuspäällikkö Carita Sirkka, carita.sirkka@step.fi, p. 044 7124994
Tiedustelut sisältö: Vastuuopettaja Tuulikki Harju-Hytönen Tuulikki.Harju-Hytonen@step.fi p. 040 5296615
Toteuttaja: STEP-koulutus