Lapsen ja perheen hengellisen kasvun tukeminen

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Millaista on lapsen hengellisyys? Miten kotona ja seurakunnassa on tilaa lapsen kokonaisvaltaiselle tavalle käsitellä elämän hengellistä ulottuvuutta? Millaista Jumala-puhetta käymme lapsen ja perheen kanssa?

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Spiritualiteetti, Perhe ja parisuhde
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 12.-14.4.2021 Teams ja 6.-8.10.2021
Ilmoittautuminen viimeistään: 12.3.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja- tuntee lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen lapsen hengellisyyden kasvualustana ja osaa soveltaa tietojaan työnsä kehittämisessä- tuntee oman hengellisen kasvun polkunsa ja ymmärtää sen merkityksen toimintaansa hengellisenä ohjaajana
– osaa arvioida ja kehittää lasten ja perheiden hengellistä kasvua tukevaa toimintaa
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisältöjä ovat
– lapsen hengellisyys nykytutkimuksen valossa- digitaaliset ympäristöt hengellisyyden vahvistamisessa- oma hengellisen kasvun polku- perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat sekä- Raamatun, rukouksen, hiljaisuuden ja jumalanpalveluselämän merkitys lapselle
3+3 lähiopetuspäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävä. Kehittämistehtävä: Kotien hengellistä elämää tukevan toiminnan kehittäminen. Koulutus sisältää etäohjausta kehittämistehtävän ja etätehtävän tukemiseksi.

Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoa kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 410 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi , 040-7033356 ja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi , 040-5084554
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry