Lapsi ja perhekohtainen kaltoinkohtelu

Takaisin

(5 op)

Syvennä tietämystäsi lasten ja nuorten kaltoinkohtelusta sekä lastensuojelun työmenetelmistä! Opintojaksolla perehdytään kaltoinkohtelun muotoihin sekä niiden vaikutuksiin lapsen ja nuoren kehitykseen. Opintojaksolla opit myös tietoa perhetyön ja lastensuojelun erilaisista työtavoista ja -menetelmistä. Tämä opintojakso on suunnattu sosiaalialan loppuvaiheen täydentäviin ammatillisiin opintoihin ja se on tarkoitettu niille alan parissa työskenteleville, jotka täydentävät osaamistaan lapsi- ja perhekohtaisesta lastensuojelusta.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kasvatus, perhetyö ja -toiminta
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: http://www.diak.fi/avoin-amk/ilmoittautuminen/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – tunnistaa kaltoinkohtelun muotojen negatiiviset vaikutukset ja ylisukupolvisuuden – ymmärtää moniammatillisen yhteistyön merkityksen kaltoinkohtelun tunnistamisessa ja varhaisessa puuttumisessa – ymmärtää suojaavien tekijöiden merkityksen lapsen ja nuoren kehityksen kannalta. Opiskelija – tuntee lastensuojeluprosessin ja osaa soveltaa erilaisia työmenetelmiä prosessin eri vaiheissa – ymmärtää laadukkaan arvioinnin merkityksen tehostetussa perhetyössä ja sijaishuollossa
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Opintojakso koostuu seuraavista osista LPL01 Lasten ja nuorten kaltoinkohtelu ja sen vaikutukset lapsen/nuoren hoitoon ja LPL02 Työmenetelmiä lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa. – kaltoinkohtelun muodot – kaltoinkohtelun vaikutukset lapsen/nuoren kehitykseen – lastensuojelun avohuollon perhetyön moninaisuus – perhetyön ja lastensuojelun erilaiset työotteet ja työmenetelmät – jälkihuolto – osallistava dokumentointi Kyseessä on verkkototeutus, jossa saattaa olla aikaan sidottua opetusta ja ohjausta. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti vaatii aktiivista työskentelyä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä kirjallisten tehtävien tekemistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin-amk/
https://www.diak.fi/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu