Lapsikeskeinen ja monitoimijainen perhetyö

Takaisin

(5 op)

​Lisää osaamista perhetyöhön! Tällä avoimen amk:n opintojaksolla perehdytään perheiden monimuotoisuuteen ja lähisuhteiden vahvistamiseen eri palveluissa ja perhetyön toimintaympäristöissä.

Opintojakso on osa sosiaalialan loppuvaiheen täydentävän ammattiosaamisen opintoja ja se soveltuu hyvin kaikille perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja sosiaali- ja terveysalan loppuvaiheen opiskelijoille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kasvatus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 17.12.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua, joten myöhemmin lukukaudesta alkaviin opintoihin voi vielä ilmoittautua 17.12. jälkeenkin.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija:
– osaa huomioida työssään perheiden monimuotoisuuden
– ymmärtää läheissuhteiden vahvistamisen merkityksen perheen tukena
– tuntee monitoimijaisen arvioinnin ja osaa työskennellä sitä tukien
– ymmärtää tukimuotojen saumattomuuden, jatkumollisuuden ja oikea-aikaisuuden sekä asiakkaan tuen kokonaisvaltaisen suunnittelun, jossa perhe on itse mukana
– osaa tukea lasta ja perhettä heidän arkiympäristöissään (neuvola, varhaiskasvatus, koulu jne.), sosiaalihuoltolain mukaisessa perhetyössä sekä lastensuojelulain mukaisessa lasta suojelevassa ja koko perheen toimijuutta vahvistavassa perhetyössä ja perhekuntoutuksessa
– ymmärtää kokemusasiantuntijuuden merkityksen työn suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa
– ymmärtää etäauttamisen mahdollisuudet perheiden kanssa tehtävän työn tukena
Lisätietoja: ​Ydinsisällöt – Lapsikeskeinen ja monitoimijainen perhetyö eri palveluissa ja toimintaympäristöissä
– Perheiden monimuotoisuus ja läheissuhteiden vahvistaminen
– Monitoimijainen arviointi ja sen merkitys perhetyössä
– Perheille tarjottava saumaton ja jatkumollinen tuki
– Kokemusasiantuntijuus perhetyössä
– Etäauttaminen ja innovatiiviset ratkaisut perhetyössä

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu