Lapsivaikutusten arviointi seurakunnan päätöksenteossa

Takaisin

Etsittekö luontevaa tapaa toteuttaa lapsivaikutusten arviointia (LAVA) seurakunnassanne? Pohditteko työnjakoa viranhaltijoiden ja lapsiasiahenkilöiden välillä? Mietittekö, miten nuorten vaikuttajaryhmiä voi hyödyntää LAVA:ssa? Perehtyminen LAVAn keskeisiin periaatteisiin ja ennakkoarvioinnin menetelmiin säästää vaivaa päätösten valmistelussa.​​ Koulutuksessa jaetaan lapsivaikutusten arvioinnista saatuja kokemuksia ja etsitään hyviä toimintamalleja.

Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous, Kasvatus
Tiedustelut kustannuksista: Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376
Tiedustelut sisältö: Tarja Liljendahl, tarja.liljendahl@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 279376
Linkki kotisivulle: http://lastenjanuortenkeskus.fi
Aineistoa: http://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/lapsivaikutusten-arviointi-seurakunnan-paatoksenteossa-tilaus/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry